سه شنبه, ۱۱ بهمن, ۱۴۰۱ / 31 January, 2023
مجله ویستا

آزمایش ریزش مو


سلولهای بدن آدمی همواره در معرض تغییر و تحول هستند پس از چندی عمر سلولی بپابان میرسد و از بین میرود سلولی نورستهای جانشین سلول مرده میشود وظیفه آنرا به عهده می گیرد .سلول جدید …

سلولهای بدن آدمی همواره در معرض تغییر و تحول هستند پس از چندی عمر سلولی بپابان میرسد و از بین میرود سلولی نورستهای جانشین سلول مرده میشود وظیفه آنرا به عهده می گیرد .سلول جدید نیز پس از سپری کردن دوران خود جایش را به سلول دیگری می سپارد . این قانون تغییر ناپذیر روی موها نیز صادق است . موئی که پس از چندی عمرش به پایان رسیده رفته رفته پیرو فرسوده شده می افتد و وظایف آن را موی جدیدی عهده دار می شود وهمان عملی را انجام می دهد که موی قبلی انجام می داده است . تغییر و تحول در این زمینه را ریزش مو می گویند .

ریزش مو بر دو نوع صورت می گیرد :

ریزش طبیعی و ریزش غیر طبیعی هنگامی که موها طبق قانون عمومی دارای ریزش طبیعی است انسان هرکز به عارضه کم موئی و یا طاسی دچار نخواهد شد و به تعداد موهای ریخته شده موهای جدیدی به وجود خواهد آمد . ریزش طبیعی اندازه و میزان و شاخص معینی ندارد و مقدار ریزش و رویش آن بستگی هماهنگ با طبیعت هر شخص دارد . ممکن است ریزش طبیعی موهای یک شخص روزانه ده تار مو باشد و برای شخص دیگر ۵۰ تار مو یا بیشتر . برای اینکه هر کس بداند ریزش موهایش طبیعی است یا غیر طبیعی باید اندکی به عقب برگشته و زمانی را در نظر مجسم سازد که با وجود ریزش کم موئی را بدنبال بیاورد آنگاه ریزش غیر طبیعی نامیده می شود که در چنین حالتی حتما باید به مداوای آن پرداخت ، ولی اگر ریزش کم شدن موها را در پیش نداشته باشد ریزش طبیعی به شما می آید و هیچگونه تشویش ونگرانی را نباید داشت .

گاهی دیده می شود که برای تعداد طبیعی ریزش مو رقم ثابتی تعیین می کنند مثال روزانه فلان رقم نشانه ریزش طبیعی مو و زائد برآن دلیل عارضه ریزش غیر طبیعی است چنین استدلالی هرگز درست نیست و بعنوان یک فرمول ثابت نمی تواند بر همه کس صادق باشد همچنانکه گفته شد ریزش مو بستگی و ارتباط ویژه ای با طبیعت افراد دارد .

طریقه آزمایش ریزش مو فقط تجربی میباشد یعنی اینکه در گذشته هر کس بهر میزان که از سرش مو می ریخته است اگر با وجود ریزش تغییری در کمیت موها پدیدار نگردد ریزش طبیعی است چنانچه همراه با ریزش موها رویش آنها به نسبت کمتر شود این ریزش غیرطبیعی است . اگر در فکر درمان و چاره جوئی برنیایند موهای از دست رفته دیگر باز نخواهد گشت . ولی اگر در آغاز ریزش شخص متوجه عارضه شده و به متخصص مو مراجعه کند و در رفع آن کوشا باشد موهای از دست رفته را میتوان دوباره بدست آورد و اینکار تنها از طریق درمان گیاهی و تبعیت از روش طبابت سنتی امکان پذیر می باشد .

طریقه آزمایش ریزش موها را میتوان بهنگام استحمام شستشوی سر شانه کردن موها و دست خیس به موها کشیدن انجام داد و کیفیت آن را عینا مشاهده کرد .هنگام شستشوی موهای سر معمولا مقدار ریزش بطور عینی و تجربی مشخص می گردد و تعداد آن برای شخص مشهود می باشد چنانچه مقدار آن بیشتر شود ، در شخص تولید شک کند و بنظر غیر عادی می آید این حالت نشانگر ریزش غیر طبیعی می باشد .

از آن گذشته شانه کردن نیز راه دیگر تشخیص ریزش مو می باشد . اگر مقدار ریزش مو که بر روی دندانه های شانه می پیچد به همان نسبت های روزهای پیشین باشد که ریزش حالت طبیعی دارد چنانچه بیشتر شود و این عمل تکرار گرددد ریزش موها غیر طبیعی است معمولا هر شخصی به تعداد ریزش طبیعی موهای سر خود آشناست اگر نشانه های غیر طبیعی در ریزش مو پدیدار گردد خود اولین کسی است که متوجه آن خواهد شد مگر اینکه در این باره آدمی کاملا بی توجه باشد . یکی دیگر از راههای تعیین و تشخیص ریزش غیر طبیعی موها کشیدن دستهای خیس به لابلای موها می باشد . اگر موها از میزان طبیعی خود بیشتر ریزش داشته باشد تعدادی مو به دست می چسبد که در زمانهای گذشته چنین حالتی برای شخص سابقه نداشته است . زمانی که شخص در تشخیص ریزش غیر طبیعی موهای خود دچار شک و تردید گردد لازم است که در پی درمان آن بر آید . تذکر این نکته بجا و ضروری است که هر کس که تکنیک نگهداری از مو را بداند و به شیوه ی سنتی درمان گیاهی به مداوای بیماریهای مو به پردازد به عارضه کم موئی و طاسی دچار نخواهد شد . شمارش موهای در آب نیز راه دیگر تشخیص ریزش موها می باشد . برای اینکار هر شخص میتواند بطور متوسط ماهیانه یکبار سر خود را درتشتی که پر از آب است بشوید و پس از اتمام شستشو موهای باقی ماند در ظرف را شمارش نماید و این عمل را ماهیانه یکبار انجام دهد تا پی به ریزش طبیعی یا غیر طبیعی موهایش ببرد و با مقایسه تعداد ریزش چند ماهه می توان هم مقدار ریزش را تعیین کرد .همچنین مشاهده کنید

روزنامه همشهریسایت اکوایرانسایت دیدبان ایرانسایت مشرقسایت دیدارنیوزسایت انتخابخبرگزاری تسنیمسایت انصاف نیوزسایت تاپ نازسایت خبرآنلاین