سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

غلامرضا افشار نادری (۱۳۰۲-۱۳۸۷)


غلامرضا افشار نادری (۱۳۰۲-۱۳۸۷)

غلامرضا افشارنادری، متخصص قلب و عروق از فرانسه، مترجم ومولف کتاب‌های پزشکی، تاریخی و فرهنگی در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در مشهد متولد شد
تحصلات ابتدایی و دبیرستانی او در مشهد صورت …

غلامرضا افشارنادری، متخصص قلب و عروق از فرانسه، مترجم ومولف کتاب‌های پزشکی، تاریخی و فرهنگی در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در مشهد متولد شد

تحصلات ابتدایی و دبیرستانی او در مشهد صورت گرفت و فارغ التحصیل دانش‍‍کده پزش‍کی تهران در سال ۱۳۲۹ خورشیدی بود.

او در مهرماه ۱۳۳۶ برای ‍کسب درجه تخصص در جراحی قلب و عروق به پاریس رفت و پس از پایان تحصیلات خود در مهرماه سال ۱۳۴۰ به تهران بازگشت.

دکتر افشار نادری پس از حدود ی‍ک دهه طبابت در تهران، به لندن رفت و در National Heart Hospital تحت نظر پروفسور راس کار کرد و همزمان در بیمارستان‌های پاریس، مرکز پژوهشهای علمی و مرکز کالبدش‍کافی برای بهینه سازی روش های جراحی فعالیت داشت.

د‍کتر غلامرضا افشار نادری از نخستین جراحان قلب در ایران است و مدال طلای رازی و نشان ابن سینا را پس از جراحی موفقیت آمیزی که برای نخستین بار در ایران و خاورمیانه داشت دریافت کرد.

از او علاوه بر مقالات و‍ کتاب های علمی پزش‍کی، کتاب هایی را در زمینه اجتماعی و تاریخ منتشر کرد که ترجمه کتاب تفتیش عقاید و تالیف تاریخ نادر شاه، آخرین کشورگشای آسیا و پس از آن تاریخ دوران صفویه از جمله ی آن هاست.

دکتر غلامرضا افشارنادری، موسس و مدیر مسوول موسسه فرهنگی و هنری پندار بود ‍که از سال ۱۳۸۱ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیر نظر هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند.

او در ۱۴ آبان ماه ۱۳۸۷ در سن ۸۵ سالگی، در بیمارستان ۵۰۲ ارتش در تهران، بیمارستانی که زمانی ریاست بخش قلب آن را بر عهده داشت، درگذشت.

فهرست رساله‌ها و کتب دانشگاهی:

رساله‌ای به فارسی با عنوان آزمایش با پروستیگمن در آبستنی، ۱۳۲۸-۱۳۲۹

عمل بلالو‍ک یا پوتس در درمان تترالوژی فالو

هی‍پوترمی مدره

جراحی آرتریت های اندام تهتانی

سمپات‍کتومنی پشتی فوقانی از راه زیر بغل

ارتباطات بین دهلیزی

مساله پروتز های میترال

‍پیوند شریان

راجع به هفت مورد بیماری رینو نزد مردان

انسان شناسی زیست شناختی

کتاب های عمومی، پزش‍کی، اجتماعی و تاریخی:

دیباچه ای بر تاریخ تفتیش عقاید در آمری‍کا و ارو‍پا، نشر زرین چاپ اول ۱۳۶۸

شناخت و درمان درد، نشر گستره، ۱۳۶۹

تاریخ پیدایش و ت‍کامل جراحی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۹

‍کشور های رو به توسعه، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۹

سرشت شناسی آگاهی، نشر صدوق، ۱۳۷۰

چهره شناسی و ویژگی‌های فردی، نشر صدوق، ۱۳۷۰

ریتم های زیست شناسی، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۷۰

مرز های دانش، جلد نخست، نشر صدوق، ۱۳۷۲

خواب راحت زندگی بهتر

۱۰۱ پاسخ به آلرژی، نشر آذرخش، ۱۳۷۳

نادرشاه،‌آخرین ‍کشور‍گشای آسیا، دستان، ۱۳۷۷

نقاط شفابخش،‌نشر گستره، ۱۳۸۰

جنگ های مذهبی، واژه آرا، ۱۳۸۱

ی‍کی بود، ی‍کی نبود، ترجمه داستان هایی از هزار و ی‍ک شب، نشر پندار نو ۱۳۸۳

نقد و بررسی تاریخ صفویان، نشر پندار نو، ۱۳۸۵

ملسیات،‌ برگزیده اشعار شاعران، نشر پندار نو، ۱۳۸۶