شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

۲۹ دی ـ ۱۹ ژانویه ـ راه چین برای مبارزه با فساد برخاسته از سرمایه داری محدود و مجاز در چند منطقه این کشور


۱۹ ژانویه ۲۰۰۴ یك دادگاه خلق در جنوب شرقی چین مدیر ۴۸ ساله یك شركت به نام « یان كری كوئینگ » متولد هنگ كنگ را كه به دو رئیس گمرك محل برای ترخیص چند محموله روغن زیتون و روغن لوبیا رشوه …

۱۹ ژانویه ۲۰۰۴ یك دادگاه خلق در جنوب شرقی چین مدیر ۴۸ ساله یك شركت به نام « یان كری كوئینگ » متولد هنگ كنگ را كه به دو رئیس گمرك محل برای ترخیص چند محموله روغن زیتون و روغن لوبیا رشوه پرداخت كرده بود به اعدام محكوم كرد. سیاست دولت حزب كمونیست چین بر این است كه سرمایه داری محدود كه در چند منطقه چین مجاز شده است باعث ترویج خصلت های غیر انسانی ناشی از آن از جمله « ارتشاء » نشود و دادگاههای خلق بهترین ابزار برای پیشگیری از بسط هرگونه فساد هستند كه انتشار احكام آنها در رسانه ها یك عبرت آموزی موثر شناخته شده است.