چهارشنبه, ۶ مهر, ۱۴۰۱ / 28 September, 2022
مجله ویستا

تغییرات قریب الوقوع در برخی فدراسیون های ورزشی


آنگونه که از شواهد پیداست , در پایان انتخابات کمیته ملی المپیک شاهد برخی تغییرات در سطح روسای فدراسیون های ورزشی خواهیم بود

آنگونه که از شواهد پیداست ، در پایان انتخابات کمیته ملی المپیک شاهد برخی تغییرات در سطح روسای فدراسیون های ورزشی خواهیم بود.این تغییرات با توجه به اینکه دوره چهار ساله بیش از۲۰ فدراسیون ورزشی تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید و ساختار ورزش کشور نیز باتوجه به طرح جامع ورزش و اصلاح و ابلاغ آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی دچار تغییراتی خواهد شد، حتمی به نظر میرسد. همچنین معاون ورزشی و امور فدراسیون های سازمان تربیت بدنی که درخلال برگزاری بازیهای المپیک ۲۰۰۴ آتن از تغییر در راس مدیریت های برخی از فدراسیون های ورزشی در پایان این بازیها سخن گفته بود، به تحقق این موضوع در پایان انتخابات کمیته ملی المپیک بار دیگر تاکید کرده است .به نظر می رسد تاخیر به وجود آمده در تغییر در راس برخی از فدراسیون های ورزشی برای برگزاری انتخاباتی سالم به دور از هرگونه هیاهو و گمانه زنی در انتخابات کمیته ملی المپیک باشد.تغییراتی که در راس برخی از فدراسیون های ورزشی به وجود خواهد آمد، پس از کنکاش های بسیار، شور و مشورت و ... در راستای سیاست های بلندمدت سازمان تربیت بدنی برای حضور قدرتمند کاروان ورزشی ایران در بازیهای المپیک ۲۰۰۸ پکن صورت خواهد گرفت . دست اندرکاران سازمان تربیت بدنی در راستای سرمایه گذاری در رشته هایی که مدالهای بیشماری در آنها توزیع خواهد شد، قصد دارند با تغییرات مدیریتی خون تازه ای در برخی از فدراسیون ها تزریق کنند تا به اهداف بلند مدت خود که همانا بسط و گسترش رشته های گوناگون ورزشی در کشور ، کسب نتایج

مطلوب در پیکارهای گوناگون و به تبع آن افزایش روحیه ملی است ، دست یابند. به نظر می رسد این تغییرات همچنین در فدراسیون هایی که نتوانسته اند ، انتظارات مسوولان ورزش کشور را مهیا کنند نیز مشاهده خواهد شد.با انکه در بحث مدیریت ها ، تغییر مدیران در فواصل کوتاه مدت رد شده است ولی به نظر میرسد دست اندرکاران سازمان تربیت بدنی چاره ای جز تغییر در برخی از فدراسیون ها برای رسیدن به اهداف خود ندارند چرا که در برخی از

رشته ها طی سالهای گذشته هیچ تحولی مشاهده نشده و حتی پسرفت هایی نیز دیده شده است .این تغییرات در مدیریت ها تنها منحصر به دستگاه ورزش ایران نیست چرا که در تمامی کشورها در پایان هر دوره ۴ ساله و پس از بازیهای المپیک ،بازنگریهایی در فدراسیون های موفق و غیر موفق صورت میگیرد و تغییراتی در

راس هرم انها ایجاد میشود. این تغییرات در میان ورزشکاران رشته های مختلف نیز مشاهده می گردد.با توجه به انتخابی شدن روسای فدراسیون ها، دست اندرکاران ورزش کشور از اعضای مجامع عمومی فدراسیون هایی که روسای آنها تغییر خواهند کرد انتظار دارند آنان را در امر برگزیدن روسای جدید یاری کنند تا این مسوولان بتوانند با بهره گرفتن از این مدیران جدید به اهداف بلندمدت سازمان تربیت بدنی که همانا حضور قدرتمند کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک است ،دست یابند.همچنین مشاهده کنید

روزنامه شرقسایت ساعدنیوزخبرگزاری مهرخبرگزاری ایرناسایت دیدارنیوزخبرگزاری فارسوبگردیسایت رکناروزنامه ابتکارسایت انتخاب