جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

۳۰ دی ـ برخی دیگر از رویدادهای ۲۰ ژانویه


● ۱۸۲۶: میخائیل سالتیكوف نویسنده رادیكال روسیه به دنیا آمد و۶۳ سال عمر كرد.
●۱۸۹۱: كالاهاهوا پادشاه مجمع الجزایر هاوایی ( در آن زمان كشوری مستقل ) درگذشت .
●۱۹۲۱: به تصمیم لنین …

۱۸۲۶:

میخائیل سالتیكوف نویسنده رادیكال روسیه به دنیا آمد و۶۳ سال عمر كرد.

۱۸۹۱:

كالاهاهوا پادشاه مجمع الجزایر هاوایی ( در آن زمان كشوری مستقل ) درگذشت .

۱۹۲۱:

به تصمیم لنین ، « داغستان » به صورت یك منطقه خود مختار روسیه در آمد.

۱۹۳۷:

از این روز ؛ بیستم ژانویه آغاز هر دوره چهار ساله ریاست جمهوری آمریكا تعیین شد.

۱۹۶۲:

( دی ماه ۱۳۴۰ ) دولت تصمیم به خرید شركت هواپیمایی غیر دولتی« ایران ایر» و تاسیس یك سازما ن هواپیمایی ملی ( اختصارا : هما ) برای حمل و نقل هوایی در داخل و خارج كشور گرفت و به این ترتیب ایران نیز دارای یك شركت دولتی خطوط هوایی بین الملی شد.

۱۹۶۹:

نخستین دوره ریاست جمهوری ریچارد نیكسون در آمریكا آغاز شد و وضعیت شاه كه با او دوستی دیرینه داشت استحكام بیشتری یافت . درباریان ایران پس از روی كار آمدن جیمی كارتر با این كه در دیماه ۱۳۵۶ از شاه در تهران دیدن كرد وی را مخالف حكومت شاه می پنداشتند و در تشدید مخالفت با شاه سهیم می دانستند.

۱۹۸۱:

جمهوری اسلامی ایران ۵۲ گروگان امریكایی را پس از ۴۴۴ روز آزاد كرد.