جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

اخبار دولتی؛ تنها ده درصد (در این روز ۱ جولای)


" ویلیام شمیكWilliam Schmick " ناشر روزنامه قدیمی و پر تیراژ « بالتیمور سان » كه آن را از پدرش به ارث برده بود ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ در ۹۰ سالگی فوت شد. وی در روزنامه نگاری دارای چند ابتكار معروف است از …

" ویلیام شمیكWilliam Schmick " ناشر روزنامه قدیمی و پر تیراژ « بالتیمور سان » كه آن را از پدرش به ارث برده بود ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ در ۹۰ سالگی فوت شد. وی در روزنامه نگاری دارای چند ابتكار معروف است از جمله این كه از اخبار دریافت شده، جز مطالبی كه خبرنگار و نویسنده روزنامه می دهد، تنها باید به صورت « سر نخ » و « اشاره » استفاده و سپس در تحریریه روزنامه آنها را تكمیل و منتشر ساخت و بر همین پایه، تعداد دفاتر خبری بالتیمور سان در كشورهای دیگر بیش از هر روزنامه بزرگ آمریكایی است. این اصل هم از اوست كه تنها ده درصد خبرهای روزنامه باید درباره فعالیتهای دولت( مقامات رسمی ) باشد.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده