چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

۲۸ دی ـ ۱۸ ژانویه ـ زورگویی تمام عیار ژاپن به چین


دولت ژاپن ۱۸ ژانویه ۱۹۱۵ یك فهرست بلند بالا مركب از ۲۱ دستور به دولت وقت چین داد كه بی شباهت به خواستهای دولت انگلستان از ایران نبود كه در قرارداد به تصویب نرسیده سال ۱۹۱۹ معروف …

دولت ژاپن ۱۸ ژانویه ۱۹۱۵ یك فهرست بلند بالا مركب از ۲۱ دستور به دولت وقت چین داد كه بی شباهت به خواستهای دولت انگلستان از ایران نبود كه در قرارداد به تصویب نرسیده سال ۱۹۱۹ معروف به قرارداد وثوق الدوله منعكس است . اگر فهرست دولت ژاپن مورد موافقت چین كه تازه جمهوری شده بود قرار می گرفت این كشور تحت الحمایه ژاپن می شد.

طبق این فهرست ، دولت چین باید همه امتیازهایی را كه پیش از آغاز جنگ (جنگ جهانی دوم در دومین سال خود بود ) به آلمان داده بود به ژاپن می داد و از آن پس با نظر ژاپن به خرید اسلحه و ساخت آن اقدام می كرد و مستشاران نظامی چین باید تنها افسران ژاپنی باشند و محافظت از بنادر چین مشتركا توسط ژاپن و چین صورت گیرد و....