جمعه, ۶ خرداد, ۱۴۰۱ / 27 May, 2022
مجله ویستا

امروز با حافظ ـ چهارشنبه ۲۲ آذر ماه


آن سیه چرده که شیرینی عالم با او است
چشم میگون لب خندان دل خرم با او است
گر چه شیرین دهنان پادشهانند ولی
او سلیمان زمان است که خاتم با او است
روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک
لاجرم …

آن سیه چرده که شیرینی عالم با او است

چشم میگون لب خندان دل خرم با او است

گر چه شیرین دهنان پادشهانند ولی

او سلیمان زمان است که خاتم با او است

روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک

لاجرم همت پاکان دو عالم با او است

خال مشکین که بدان عارض گندمگون است

سر آن دانه که شد رهزن آدم با او است

دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران

چه کنم با دل مجروح که مرهم با او است

با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل

کشت ما را و دم عیسی مریم با او است

حافظ از معتقدان است گرامی دارش

زان که بخشایش بس روح مکرم با او استهمچنین مشاهده کنید

خبرگزاری ایلناخبرگزاری ایرناسایت رویداد 24سایت الفخبرگزاری صدا و سیماسایت مثلث آنلاینروزنامه شهروندسایت ورزش سهروزنامه تعادلسایت برترینها