سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

بهترین فواصل استراحت حین تمرین


بهترین فواصل استراحت حین تمرین

کشتی عضله و مدت زمان کشش، عناصری بسیار مهم برای پیشبرد رشد (بزرگ شدن) عضله می‌باشند. در برنامه‌های تمرین با وزنه، میزان وزنه، تکرارها، سن‌ها و فواصل استراحت قابل دستکاری هستند. …

کشتی عضله و مدت زمان کشش، عناصری بسیار مهم برای پیشبرد رشد (بزرگ شدن) عضله می‌باشند. در برنامه‌های تمرین با وزنه، میزان وزنه، تکرارها، سن‌ها و فواصل استراحت قابل دستکاری هستند. درباره ساختار ایده‌آل یک برنامه تمرین با وزنه، مطالعات بسیار کمی صورت گرفته است. محققینی از نیوزلند دریافته‌اند که ورزشکاران در پرس روی نیمکت، هنگامی که مجاز به زمان‌های استراحت کوتاه و مکرر هستند در مقایسه با هنگامی که زمان‌های استراحت طولانی‌تری دارند، تکرارهای بیشتری را می‌توانند انجام دهند، تمرین کردند آنها یکی از سه برنامه تمرینی زیر را در روزهای مختلف انجام دادند: ۴ ست با ۶ تکرار همراه با ۵ دقیقه ستراحت بین ست‌ها، ۸ ست با ۳ تکرار همراه با ۱۲۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها، یا ۸ ست به‌صورت یک در میان یک ست با سه تکرار و یک ست با تکرار تا خستگی همراه با ۱۲۰ ثانیه استراحت بین ست‌ها. در حالت سوم ورزشکاران ۲۵ درصد تکرارهای بیشتری انجام دادند. افزایش تعداد استراحت‌ها به ورزشکاران اجازه می‌داد که تکرارهای بیشتری انجام دهند و باعث می‌شد فعالیت متابولیک بیشتری ایجاد گردد، که هر دوی اینها ممکن است باعث پیشبرد رشد عضله شوند.