پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

دولت الکترونیکی, فرصت ها, چالش ها و روند آینده


دولت الکترونیکی, فرصت ها, چالش ها و روند آینده

دولت الکترونیکی دراصطلاح به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درجهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان, بخش های اقتصادی, کارمندان دولت و سایر قسمت های دولتی اطلاق می شود

دولت الکترونیکی دراصطلاح به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درجهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش های اقتصادی، کارمندان دولت وسایر قسمت های دولتی اطلاق می شود.

● مزایای دولت الکترونیکی :

مدیریت دولتی کارآتر

ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان

تعامل بهتر با شهروندان و بخش های بازرگانی و صنعتی

افزایش توان از طریق دسترسی به اطلاعات

ارائه خدمات به مردم، در هر زمان و در هر مکان

تسهیلات و سرعت بیشتر

شفافیت بالاتر

مسئولیت پذیری بیشتر

یکپارچه سازی شهروندان

گسترش فرهنگ خودمحوری در خدمات رسانی

همچنین با استفاده از (درگاه) پورتال دولت الکترونیکی، ( سایت مرجع دولت که ارتباط با سایت سایر سازمانها و نهادهای دولتی را برقرار می سازد) مردم می توانند به کلیه اطلاعات و خدمات دولتی، روی اینترنت- بدون توجه به محدودیت های فیزیکی و زمانی- دسترسی پیدا کنند.

● دولت الکترونیکی در سرتاسر جهان :

دولت الکترونیکی مزایای مهمی برای شهروندان، مشاغل و دولت ها در سرتاسر جهان به وجود آورده است؛ اگر چه این فناوری هنوز دورهٔ نوجوانی خود را طی می کندولی قابلیت های انعطاف پذیر اینترنت شامل پتانسیل بالای آن برای کاستن فوق العادهٔ هزینه ها ، افزایش سود، گسترش موارد قابل دسترسی و از بین بردن فاصله ها است. دولت الکترونیکی در حقیقت روش کلیدی برای دستیابی به بسیاری از اهداف مذکوراست.

● چالش های آینده فراروی دولت الکترونیکی:

دولت الکترونیکی، با توجه به روند رو به رشدی مه دارد ، تا به حال با چالشهای متعددی روبرو شده است. از جمله آنکه در طراحی و اجرای دولت الکترونیکی، دولت باید به سیاست ها از جمله مسائل اقتصادی، مقررات گذاری و حقوق کاربران توجه داشته باشد.

یکی از دفاتر مالی عمومی در آمریکا، به طور مشخص چالش های فراروی پیاده سازی دولت الکترونیکی را به صورت زیر بیان می دارد:

۱. زنده نگاه داشتن، مدیریت اجرائی متعهد

۲. ایجاد موارد تجاری موثر

۳. حفظ تمرکز و توجه بر شهروندان

۴. حفاظت از حریم خصوصی افراد

۵. اجرای مراقبت های امنیتی مناسب

۶. ثبت و نگهداری سوابق الکترونیکی

۷. برقراری زیربنای تکنیکی قوی

۸. برطرف نمودن دغدغه های منابع انسانی

۹. اطمینان از ارائه خدمات یکپارچه به عموم

اما دانشمندان چالش های مهم دیگری را نیز مورد توجه قرار داده اند از جمله آنکه : تعریف پارامترهای دولت الکترونیکی و طراحی عملیات دولت الکترونیکی باید به شکلی باشدکه باسایر قوانین در تعارض قرار نگیرد.مطالعه اخیر دولت آمریکا بر این نکته تاکید داشته که بزرگترین نگرانی مدیران دولت الکترونیکی، موارد تکنیکی و فنی نبوده است وموضوع اصلی آنها بیشتر روی سیاست ها از جمله هماهنگ سازی و همکاری بین مدیران نهادهای دولتی وتمرکز هر نهاد بر روی نیاز های خویش به جای اهداف جمعی و و ظائف دولت الکترونیکی بوده است. برخی ازاین چالش های ممکن است شامل ابعاد اجتماعی سیاست های اطلاعاتی مربوط به اینترنت باشد.

اگر دولت الکترونیکی در آینده روشی برای مشارکت بیشتر مردم درامور دولتی باشد، نادیده گرفتن تعدادی از شهروندان که از نظر فنی دانش کمتری دارند، همچنان یک دغدغه بزرگ محسوب می شود. بسیاری از سیاست های اطلاعاتی، چالش های محسوسی را در راه توسعهٔ دولت الکترونیکی بوجود آورده اند.

● تعدادی از راه کارها به شرح زیرهستند:

▪ اطمینان از توانائی استفاده از تکنولوژی مورد نیاز

دولت الکترونیکی به شکلی ساده روی استفاده از فناوری اطلاعات تکیه دارد. اگر فردی قابلیت استفاده از تکنولوژی که دولت الکترونیکی بر اساس آن شکل گرفته است را نداشته باشد، (به دلیل نداشتن تحصیلات یا توانائی محدود) نمی تواند از دسترسی به اطلاعات دولت محروم شود. بنابراین اگر قسمتی از جامعه ناتوان از دسترسی به اطلاعات روی وب هستند، دیگر کانال های ارتباطی با دولت برای این قشر نباید مسدود و یا محدود شود.

▪ آشنایی شهروندان با ارزش های دولت الکترونیکی

دولت ها باید مردم را در رابطه با مزایای دولت الکترونیکی آگاه سازند. اصولا شهروندان بدون دانستن این نکته که چه مواردی با ایجاد دولت الکترونیکی فراهم می شوند، علاقه مند به استفاده ازامکانات دولت الکترونیکی نمی شوند که در غیر این صورت شکست هدف توسعه دولت الکترونیکی حتمی است.چراکه به طور طبیعی افرادی که از طرح های دولت الکترونیکی آگاه بوده و با آن احساس راحتی می کنند ، علاقه بیشتری به استفاده از آن خواهند داشت.

▪ اطمینان از دسترسی به اطلاعات و خدمات مفید

جایگاه اطلاعاتی اولیه دولت بر روی وب از اهمیت بالایی برخوردار است ولی این تازه ابتدای راه است. وجود محتوای مفید موضوع مهمی است؛ با توجه به تلاش دولت ها برای رسیدن به موفقیت باید سطحی ضروری از زیر ساخت های مخابراتی و دسترسی جهانی فراهم باشد که نشان دهندهٔ حداقل استاندارد مربوط به توانائی دسترسی به خدمات ارائه شده از طریق زیر ساختهای مخابراتی است. محتوا و مطالبی که بر روی وب سایت های دولت ها موجود است، باید چیزی فراتر از حجم عظیمی از اطلاعات باشد. برنامه ریزی و اجرای دولت الکترونیکی باید بر فعالیت هائی که از طریق دولت الکترونیکی برای بهبود خدمات فعلی و ارتقا بخشیدن آنها استفاده می کنند، تمرکز داشته باشد.

▪ هماهنگ سازی طرح های دولت الکترونیکی بومی، منطقه ای و ملی

کمبود هماهنگی میان سطوح مختلف دولت می توانند تأثیر عمیقی بر موفقیت دولت الکترونیکی داشته باشد. طرح های دولت الکترونیکی می تواند به وسیله تعارض در اهداف میان سطوح مختلف دولت، پیچیده شود. با توجه به دغدغهٔ پیاده سازی دولت الکترونیکی اثربخش، باید سطوح مختلف دولت در یک کشور برای توسعهٔ و اجرای استراتژی دولت الکترونیکی با یکدیگر همکاری کنند.

▪ توسعه روش ها و شاخص های عملکرد به منظور ارزیابی خدمات و استانداردهای دولت الکترونیکی

نیاز به توسعهٔ راه های اندازه گیری و ارزیابی موفقیت طرح های دولت الکترونیکی همواره مورد توجه بوده است. میزان محدود ارزیابی « تقاضا، سود و کیفیت خدمات» طرح های دولت الکترونیکی تا کنون به عنوان یک ضعف عمده باقی مانده است. با توجه به این هدف که ایجاد دولت الکترونیکی به منظور رفع نیاز مردم است، ارزیابی ها باید « نیازها، قابلیت ها، قدرت هضم و اطلاعات دیگررا » در مورد شهروندان مورد بررسی قرار دهد. همچنین باید رفتارهای اطلاعاتی که مانع تحقق دولت الکترونیکی می شود را شناسائی کرد.

سیاست های اطلاعاتی دیگر که در توسعهٔ دولت الکترونیکی نقش مهمی را بر عهده دارند، به قرار زیراست:

▪ فراهم کردن دسترسی به اینترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات

مشکل دسترسی به اینترنت درست مانند اشکالات در اتصال به دیگر ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این مساله ای است که امروزه در درون وبیرون از مرز کشورها به چالشی مهم تبدیل شده و از آن با عنوان شکاف دیجیتال نام برده می شود. خطر عمیق تر شدن این شکاف نیز همواره وجود دارد. لذا برای اینکه دولت الکترونیکی در میان ملتی اثربخش شود،باید زیرساخت های تکنولوژیکی لازم جهت ارائه خدمات به شهروندان را هرچه سریع تر مهیا کند.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.