یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۱۰ مارس سال ۱۸۶۴ میلادی ـ ژنرال گرانت فرمانده نیروهای فدراسیون امریکا شد


۱۰ مارس سال ۱۸۶۴ میلادی ـ ژنرال گرانت فرمانده نیروهای فدراسیون امریکا شد

ابراهام لینکلن رئیس جمهوری وقت آمریکا دهم مارس سال ۱۸۶۴ میلادی در جریان جنگ داخلی این کشور ژنرال یولیسس گرانت Ulysses Grant را به فرماندهی کل نیروهای اتحادیه ( فدراسیون آمریکا ) منصوب …

ابراهام لینکلن رئیس جمهوری وقت آمریکا دهم مارس سال ۱۸۶۴ میلادی در جریان جنگ داخلی این کشور ژنرال یولیسس گرانت Ulysses Grant را به فرماندهی کل نیروهای اتحادیه ( فدراسیون آمریکا ) منصوب کرد و جنگ در اوریل ۱۸۶۵ با پیروزی نیروهای فدراسیون پایان یافت . ژنرال گرانت بعدا به ریاست جمهوری آمریکا هم انتخاب شد.

در پی جنگ خونین چهار ساله داخلی آمریکا کسی مجازات نشد و به همین دلیل کینه ها سریعا پایان فت .از این روش ۱۳۰ سال بعد ، پس از انتقال قدرت در اتحادیه افریقای چنوبی به اکثریت سیاهیوست استفاده شد و در این کشور هم کسی به خاطر کارهای گذشته اش با اجرای برنامه « اعتراف کن ، پوزش بخواه و عفو شو » مجازات نشد.

در جنگ داخلی آمریکا فرماندهی نیروهای کنفدراسیون را ژنرال « لی » برعهده داشت که پس از جنگ یک دانشگاه تاسیس کرد که هنوز به نام او باقی است.