چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

گابرو


خانواده سنگ‌های گابرو از فلدسپات‌های پلازیو کلاز قلیائی و پیروکسن که بیشتر از نوع دیالاژ است تشکیل شده، گاهی ممکن است اوژیت و میکای سیاه جانشین دیالاژ یا با آن توأم شوند. گاهی …

خانواده سنگ‌های گابرو از فلدسپات‌های پلازیو کلاز قلیائی و پیروکسن که بیشتر از نوع دیالاژ است تشکیل شده، گاهی ممکن است اوژیت و میکای سیاه جانشین دیالاژ یا با آن توأم شوند. گاهی نیز ممکن است آمفیبول یا اولیوین در آن وجود داشته باشد. بافت گابرو دانه‌ای و بافت سماقی ندرتاً در آن دیده می‌شود. در گابرو بافتی که در آن آثار جریان مواد مذاب را می‌توان تشخیص داد و به آن بافت سیال می‌گویند زیاد دیده می‌شود.

اقسام گابرو:

۱) گابروی اولیوین‌دار

۲) گابروی هورنبلاند

۳) افوتید

۴) اسکسیت

۵) برباکیت