سه شنبه, ۵ بهمن, ۱۴۰۰ / 25 January, 2022
مجله ویستا

مراحل تبخیر عطر


۱- رایحه اولیه: رایحه‌ای كه پس از چند دقیقه از استعمال عـطـر احـسـاس می‌گردد. رایحه اولیه همان احساس اولیه از بوی عطر می‌بـاشد. بـه هـمین خاطر در فروش عطر تاثیر بسزایی دارد. رایحه …

۱- رایحه اولیه: رایحه‌ای كه پس از چند دقیقه از استعمال عـطـر احـسـاس می‌گردد. رایحه اولیه همان احساس اولیه از بوی عطر می‌بـاشد. بـه هـمین خاطر در فروش عطر تاثیر بسزایی دارد. رایحه این مرحله تازه و تند می‌بـاشد. تركیـبـاتی كـه در ایـن مـرحله دخیل هستند بوی تند داشته و شدیدا فرار میباشند و بسرعت تبخیر میگردند.

۲- رایحه ثانوی: رایحه عطرثانوی زمانیـكـه رایـحه ابتدایی از میان میرود آشكار میگردد. رایحه ثانوی بدنه اصلی عطر را تشكیل میدهد و بعنوان ملایم كنـنـده بوی تند اولیه بكار میرود.رایحه این مرحله چیزی حدود ۱۰ دقیقه تا ۱ ساعت بعد از استعمال عطر احساس میگردد.

۳- رایحه پایه: رایحه عطر زمانی كه رایحه اولیه و ثانویه از میان می‌رونـد. تركیبات این گروه معمولا ثابت كننده می‌بـاشنـد. رایحه این مرحله قبل از ۳۰ دقیقه از استعمال عطر احساس نخواهد شد.همچنین مشاهده کنید

سایت برترینهاسایت تابناکسایت اکوایرانخبرگزاری ایرناسایت انصاف نیوزروزنامه شرقسایت انتخابخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت ورزش سهروزنامه توسعه ایرانی