جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

آنچه تو دادی


آنچه تو دادی

خدایا
از تو سپاسگزارم که
به من آنقدر شادی دادی که احساس خوشبختی کنم
آنقدر مشکل دادی تا قوی و قدرتمند شوم
آنقدر طعم اندوه را چشیدم تا انسان بمانم
به من امید دادی تا شاد باشم
شکست …

خدایا

از تو سپاسگزارم که

به من آنقدر شادی دادی که احساس خوشبختی کنم

آنقدر مشکل دادی تا قوی و قدرتمند شوم

آنقدر طعم اندوه را چشیدم تا انسان بمانم

به من امید دادی تا شاد باشم

شکست را تجربه کردم تا فروتن باشم

موفقیت را نصیبم کردی تا مشتاق بمانم

دوستانی به من عطا کردی تا مایه آرامش من باشند

اشتیاقی به من دادی تا به آینده بنگرم

به من ایمان دادی تا بر افسردگی غلبه کنم

به من اراده‌ای بخشیدی تا هر روزم را بهتر از دیروز بسازم

عشقی بی‌نهایت به من عطا کردی تا همه را دوست بدارم.

نفیسه اکبری