جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

سید حسن صدر


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
هنرمند عهد ناصری بود. مهارت وی در نقاشی آبرنگ و رنگ و روغن بود و در این رشته ذوق به‌‌خصوصی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
هنرمند عهد ناصری بود. مهارت وی در نقاشی آبرنگ و رنگ و روغن بود و در این رشته ذوق به‌‌خصوصی داشت. این هنرمند اغلب کارهای خود را با رقم "یا امام‌‌حسن" و "یا امام‌‌حسین مظلوم" امضا می‌‌کرد. از آثار رقم‌‌دار وی ، تصویر پیرمردی عصابه‌‌دست است که به‌‌طرز با مهارتی تصویر شده ، با رقم: "یاحسن مظلوم".