یکشنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۱ / 22 May, 2022
مجله ویستا

ره توشه تقوی


▪ پرسش:
سالک الی الله در مسیر قرب الهی، سیر و سلوک، تهذیب نفس و خودسازی چه ره توشه ای را باید ذخیره نماید تا در پرتو آن بتواند به سرمنزل مقصود برسد؟
▪ پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این …

پرسش:

سالک الی الله در مسیر قرب الهی، سیر و سلوک، تهذیب نفس و خودسازی چه ره توشه ای را باید ذخیره نماید تا در پرتو آن بتواند به سرمنزل مقصود برسد؟

پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال ضمن تأکید بر جایگاه و اهمیت ره توشه تقوا برای سالکان الی الله و تهذیب نفس و خودسازی، به مفهوم تقوی، آثار و چگونگی تحصیل آن اشاره شد و مشخص گردید که براساس آموزه های قرآن بهترین زاد و توشه ای که در مسیر حرکت تکاملی انسان و سیر الی الله می تواند ضامن سعادت دنیا و آخرت او گردد همانا تقوا و پرهیزکاری از محرمات الهی و انجام واجبات و عمل به دستورات الهی است. چرا که تحصیل ملکه تقوا در روح و جان آدمی، موجب مصونیت در برابر آلودگیها و گناهان خواهد بود و از سوی دیگر شاخص هدایت یابی را به روشنی در اختیار انسان قرار می دهد و با تشخیص جریان های حق و باطل و وجوه تمایز میان آنها قادر خواهد بود که در مسیر حق از هرگونه آفت و لغزشی در امان بماند و صراط مستقیم را در این دنیا با اطمینان طی نماید.یا ایهاالذین امنوا ان تتقوالله یجعل لکم فرقاناً.

اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.

ثمرات تقوا

تقوا زمینه تجلیات معنوی و ایمانی و دستیابی به صفای نفس و روشن بینی و کمال هرچه بیشتر انسان و رهایی از چنگال مشکلات و اسارت های مادی و سلامت دین و دنیا است. قرآن همچنین تأثیر تقوا را در رهایی از مشکلات و فراهم آوردن رزق مادی و معنوی از سوی خداوند خاطرنشان می سازد. (طلاق-۲)

علی(ع) تقوا را به دژ استوار و نفوذ ناپذیری مانند می کند که هرکس بدان پناه برد از وساوس شیطان و خطرات نفس و آثار زهرآگین گناه مصون می ماند. (نهج البلاغه، خطبه۱۵۷) همچنین تقوا عامل مؤثری است جهت تثبیت عقاید و پرورش فضایل و قبولی اعمال صالحه(مائده -۲۷). امام خمینی در این رابطه در کتاب چهل حدیث ص۲۷۹ می نویسد: «خشیت از حق را که مؤثر تام در تقوای نفوس است یکی از عوامل اصلاح نفس و دخیل در اصابه اعمال و حسن و کمال آنها باید شمرد. زیرا تقوی علاوه بر آن که خود از مصلحات نفس است مؤثر در تأثیر اعمال قلبیه و قالبیه انسان و موجب قبولی آنها نیز هست. چنانکه خدای تعالی می فرماید: «انما یتقبل الله من المتقین» خداوند از پرهیزگاران قبول می کند و بس.

و نیز تقوا ره توشه آخرت است. آراستن نفس به تقوا همان تزکیه و رشد دادن آن می باشد که بقای آن را به صورتی سالم و فطری و به دور از آفات تضمین کرده و نهال سعادت آخرت را در نفس بارور سازد.همچنین مشاهده کنید

سایت نامه نیوزخبرگزاری ایسناسایت تاپ نازروزنامه شرقسایت مجله شبکهروزنامه دنیای اقتصادسایت مشرقخبرگزاری فارسسایت فرادیدسایت بیتوته