جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

۴ مهر ۱۳۸۶ ــ ۲۶ سپتامبر ــ جنگ مذهبی ایران و روم و پیمان رفع دشواری زرتشتیان در روم و مسیحیان در ایران


۴ مهر ۱۳۸۶ ــ ۲۶ سپتامبر ــ جنگ مذهبی ایران و روم و پیمان رفع دشواری زرتشتیان در روم و مسیحیان در ایران

۲۶ سپتامبر سال ۴۲۲ میلادی عهدنامه صلح ایران و روم که به جنگ دو ساله دو ابر قدرت پایان داد و چند هفته پیش از این به امضاء رسیده بود مبادله شد. در تاریخ عمومی (جهان)، از این جنگ دو ساله …

۲۶ سپتامبر سال ۴۲۲ میلادی عهدنامه صلح ایران و روم که به جنگ دو ساله دو ابر قدرت پایان داد و چند هفته پیش از این به امضاء رسیده بود مبادله شد. در تاریخ عمومی (جهان)، از این جنگ دو ساله به عنوان جنگ مذهبی ایران و روم نام برده شده است، زیرا که پیش از امضای معاهده صلح، پیروان آیین زرتشت، دین رسمی ایرانیان تا سده هفتم میلادی، در قلمرو روم و مسیحیان در قلمرو ایران از آزادی مذهب برخوردار نبودند. برنده جنگ دو ساله که در آن بهرام پنجم (بهرام گور) مستقیما فرماندهی واحدهای ایران را بر عهده داشت، ایرانیان بودند و تنها امتیازی را که از رومیان گرفتند این بود که امپراتور روم ضمن معاهده صلح متعهد شد که در امور ارمنستان مداخله نداشته باشد.