شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۲۱ اردیبهشت ـ ۱۱ می ـ اعتراض دكتر مصدق به رای محكمه تجدید نظر نظامی


۲۱ اردیبهشت ـ ۱۱ می ـ اعتراض دكتر مصدق به رای محكمه تجدید نظر نظامی

محكمه تجدیدنظر نظامی تهران ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۳۳ دكتر مصدق كه همچنان خود را نخست وزیر قانونی ایران و دولت وقت را رژیم كودتا و دست نشانده خارجی معرفی می كرد به سه سال زندان محكوم …

محكمه تجدیدنظر نظامی تهران ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۳۳ دكتر مصدق كه همچنان خود را نخست وزیر قانونی ایران و دولت وقت را رژیم كودتا و دست نشانده خارجی معرفی می كرد به سه سال زندان محكوم ساخت. دكتر مصدق كه از آغاز هم این محاكمه را خلاف قانون و نا صالح اعلام داشته بود و گفته بود كه جای محاكمه اعضای كابینه دیوان عالی كشور است؛ نه محكمه نظامی به این حكم هم اعتراض كرد. دستگاه دادستانی نظامی برای دكتر مصدق تقاضای مجازات اعدام كرده بود.