یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۲۹ژانویه ۱۹۱۹ ـ زمانی که تهران چهره دیپلماتیک تازه به خود گرفت


درچنین روزهایی در سال ۱۲۹۶ هجری شمسی (ژانویه ۱۹۱۹ میلادی ) با ورود نخستین نماینده دولت بلشویکی روسیه ، تهران که دهها سال اسیر بازیهای انگلستان و روسیه بود و گاهی اوقات نمی دانست …

درچنین روزهایی در سال ۱۲۹۶ هجری شمسی (ژانویه ۱۹۱۹ میلادی ) با ورود نخستین نماینده دولت بلشویکی روسیه ، تهران که دهها سال اسیر بازیهای انگلستان و روسیه بود و گاهی اوقات نمی دانست به ساز کدام یک برقصد چهره دیپلماتیک تازه ای به خود گرفته بود ، زیرا مسکو قبلا از همه دعاوی روسیه درقبال ایران و امتیازاتی که به دست آورده بود و حتی پولی را که قرض داده بود صرف نظر کرده بود.« براوین » نماینده دیپلماتیک دولت بلشویکی روسیه هشتم بهمن وارد تهران شده بود. ورود وی به دولت وقت ایران این جرات را داده بود که در همین ماه رسما از انگلستان بخواهد که به نوبه خود ، همانند روسیه ، از دعاوی و امتیازاتش صرفنطر کند ؛ موافقتنامه سال ۱۹۰۷ سن پترزبورگ ( تقسیم ایران ) را لغو و نیروی « اس پی آر » را که طبق نقشه ژنرال پرسی سایکس به وجود آمده و تابع انگلستان است منحل و یا به ایران تحویل دهد.پاره ای از نویسندگان فشار و تهدید مسلحانه چند افسر ایرانی را در همین ماه به تغییر فرمانده روس پادگان باغشاه که احتمال داده می شد متمایل به دولت تازه مسکو باشد به حساب انگلیسی ها و واکنش آنها به تحولات تهران نوشته اند. واکنش های انگلستان تا کودتای سال ۱۲۹۹ و تغییر دولت ادامه داشت . دیدار و مذاکرات دهم بهمن سال ۱۲۹۹ ژنرال آیرونساید که سالها بعد یک قهرمان ملی انگلستان شد با ژنرال رضا خان پهلوی فرمانده تیپ قزاق و متعاقب آن حرکت تیپ از قزوین به سمت تهران و انجام کودتا بزرگترین ورق همین بازی بود.