شنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۱ / 28 January, 2023
مجله ویستا

مكان نمازگزار


مكان نمازگزار

آیا نشستن و نماز خواندن یا عبور كردن از مكان هائی كه دولت ظالم آنها را غصب می كند, جایز است

● آیا نشستن و نماز خواندن یا عبور كردن از مكان‏هائی كه دولت ظالم آنها را غصب می‏كند، جایز است؟

▪ در صورت علم به غصب، احكام و آثار مغصوب مترتب است.

● نماز خواندن در زمینی كه قبلا وقف بوده و دولت آن را تصرف نموده و در آن مدرسه ساخته است، چه حكمی دارد؟

▪ اگر احتمال قابل توجهی داده شود كه تصرف مذكور مجوز شرعی داشته است، نماز خواندن در آن مكان اشكال ندارد.

● من نماز جماعت را در تعدادی از مدارس اقامه می‏كنم. زمین بعضی از این مدارس از صاحبان آن بدون رضایت آنها گرفته شده است. نماز من و دانش‏آموزان در این مدارس چه حكمی دارد؟

▪ اگر احتمال قابل توجهی داده شود كه مسئول ذیربط به استناد مجوز قانونی و شرعی اقدام به احداث مدارس در آن اراضی نموده، نماز خواندن در آن اشكال ندارد.

● اگر شخصی مدتی بر سجاده یا با لباسی كه خمس به آن تعلق گرفته است، نماز بخواند، نمازهای او چه حكمی دارد؟

▪ اگر جهل به تعلق خمس به آن مال و یا به حكم تصرف در آن، داشته نمازهائی كه تا به حال در آن خوانده، صحیح است.

● آیا این گفته كه باید مردان هنگام نماز جلوتر از زنان بایستند، صحیح است؟

▪ اگر بین زن و مرد مقداری ولو به اندازه یك وجب فاصله باشد، جلوتر بودن زن اشكال ندارد.

● نصب تصویر امام خمینی «قدس سره» و شهدای انقلاب اسلامی در مساجد، با توجه به این كه خود حضرت امام «قدس سره» عدم تمایل خود را نسبت به نصب عكسشان در مساجد ابراز كرده و راجع به كراهت آن هم مطالبی وجود دارد، چه حكمی دارد؟

▪ نصب تصاویر آنان اشكال شرعی ندارد، و اگر در جهت قبله و در برابر نمازگزاران نباشد، مكروه نیست.

● شخصی در یك خانه دولتی زندگی می‏كند كه مدت سكونت وی در آن به پایان رسیده و حكم تخلیه نیز به او ابلاغ شده است. نماز و روزه‏های وی بعد از انقضای موعد مقرر تخلیه، چه حكمی دارد؟

▪ اگر از طرف مسئولین مربوطه مجاز به استفاده از آن خانه بعداز مهلت مقرر نباشد، تصرفات او در آن حكم غصب را دارد.

● آیا نماز خواندن بر سجاده‏ای كه شكلهائی روی آن رسم شده و یا بر مهری كه دارای نقش است، كراهت دارد؟

▪ فی نفسه اشكال ندارد. ولی اگر بگونه‏ای باشد كه بهانه به دست كسانی دهد كه تهمت به شیعه می‏زنند، تولید آن و نماز خواندن بر آن جایز نیست.

● آیا اگر مكان نمازگزار پاك نباشد ولی محل سجده پاك باشد، نماز صحیح است؟

▪ اگر نجاست مكان نمازگزار به لباس یا بدن وی سرایت نكند و محل سجده هم پاك باشد، نماز در آن اشكال ندارد.

● ساختمان كنونی اداره‏ای كه در آن كار می‏كنم در گذشته قبرستان بود كه چهل سال قبل متروكه شده و سی سال است كه این ساختمان در آن ایجاد شده است. در حال حاضر ساختمان همه زمین‏های اطراف اداره تمام گردیده و اثری از قبرستان باقی نمانده است. با توجه به مطالب مذكور امیدواریم پاسخ فرما یید كه آیا اقامه نماز در این اداره توسط كارمندان آن از نظر شرعی صحیح است یا خیر؟

▪ نماز خواندن و تصرفات دیگر در این اداره اشكال ندارد مگر این كه از طریق شرعی ثابت شود زمینی كه ساختمان مذكور در آن ایجاد شده، وقف برای دفن اموات است.

● جوانان مؤمن تصمیم گرفته‏اند كه به منظور امر به معروف ،هفته‏ای یك یا دو روز نماز را در پاركها اقامه كنند، ولی بعضی اشكال می‏كنند كه مالكیت زمین‏های پاركها مشخص نیست. نماز خواندن در آنها چه حكمی دارد؟

▪ نماز خواندن در پارك‏های فعلی و غیر آن اشكال ندارد و به صرف احتمال غصب توجهی نمی‏شود.

● زمین یكی از دبیرستان‏های این شهر ملك یكی از افراد است. این زمین طبق نقشه شهر باید به پارك تبدیل می‏شد ولی به علت نیاز شدید و با موافقت مس ؤولین مربوطه، مقرر شد كه تبدیل به مدرسه شود. از آنجائی كه صاحب آن زمین راضی به تملك آن توسط دولت نیست و عدم رضایت خود را نسبت به اقامه نماز و مانند آن در زمین مذكور اعلام نموده است. امیدواریم نظر شریف خود را راجع به نماز خواندن در این مكان اعلام فرما یید.

▪ اگر گرفتن زمین از مالك شرعی آن طبق قانونی كه توسط مجلس شورای اسلامی وضع و به ت أ یید شورای نگهبان رسیده است انجام گرفته باشد، نماز خواندن و تصرفات دیگر در آن مكان اشكال ندارد.

● در شهر ما دو مسجد مجاور هم وجوددارد كه دیوار بین آن دو آنها را از هم جدا می‏كند. مدتی پیش تعدادی از مومنین برای این كه دو مسجد به هم وصل شوند، اقدام به خراب كردن قسمت زیادی از دیوار فاصل بین آن دو نمودند، و همین امر باعث شبهه برای بعضی در مورد اقامه نماز در آن دو مسجد شد و هنوز هم این شك برای آنان وجود دارد. امیدواریم راه حل این مشكل را بیان فرمائید.

▪ از میان برداشتن دیواری كه بین دو مسجد فاصله انداخته، باعث اشكال در اقامه نماز در دو مسجد نیست.

● در جاده‏ها رستورانها یی وجود دارد كه در كنار آنها مكانهائی برای خواندن نماز قرار دارد، آیا اگر كسی در آن رستوران غذا نخورد، جایز است در آن مكانها نماز بخواند یا این كه ابتدا باید اجازه بگیرد؟

▪ اگر احتمال دهد نماز خانه ملك صاحب رستوران است و استفاده از آن مخصوص كسانی است كه در آن رستوران غذا می‏خورند، باید اجازه بگیرد.

● آیا نماز كسی كه در زمین غصبی روی سجاده یا چوب و مانند آن نماز خوانده، صحیح است یا باطل؟

▪ نماز در زمین غصبی باطل است هر چند روی جا نماز و تخت باشد.

● در بعضی از شركت‏ها و مؤسسه‏ها یی كه امروزه در اختیار دولت قرار دارد بعضی اعضای شركت و كارمندان از شركت در نماز جماعتی كه در آنجا اقامه می‏شود خودداری می‏كنند به این دلیل كه آن مكانها توسط دادگاه شرع از صاحبان آنها مصادره شده است. خواهشمندیم نظر مبارك را در این باره بیان فرما یید.

▪ اصولا ً شركت در نماز جماعت الزامی نیست و هر كسی می‏تواند به هر دلیلی در آن شركت نكند. ولی از جهت حكم شرعی آن مكان، اگر احتمال می‏دهند كه قاضی صادر كننده حكم مصادره، با صلاحیت قانونی و بر اساس موازین شرعی و قانونی اقدام به صدور حكم كرده است، عمل او شرعا محكوم به صحت است، وبنا بر این تصرف در آن مكان جایز است، و حكم غصب بر آن منطبق نیست.

● اگر مسجدی مجاور حسینیه‏ای باشد، آیا اقامه نماز جماعت در حسینیه صحیح‏است؟ و آیا ثواب آن در هر دو برابر است؟

▪ شكی نیست كه فضیلت نماز در مسجد بیشتر از فضیلت نماز درغیر مسجد است ولی خواندن نماز جماعت در حسینیه یا در هر مكان دیگری اشكال شرعی ندارد.

● آیا نماز خواندن در مكانی كه موسیقی حرام پخش می‏شود، صحیح است یا خیر؟

▪ اگر نماز خواندن در آن محل مستلزم گوش دادن به موسیقی حرام باشد، توقف در آنجا جایز نیست ولی نماز محكوم به صحت است. و اگر موسیقی باعث عدم توجه و تمركز حواس شود، نماز خواندن در آن مكان مكروه است.

● نماز كسانی كه با قایق به مأموریت فرستاده می‏شوند و وقت نماز آنها می‏رسد بطوری كه اگر در همان زمان نماز نخوانند، بعد از آن نمی‏توانند نماز خود را داخل وقت بخوانند، چه حكمی دارد؟

▪ در فرض مزبور واجب است نماز را در وقت آن به هر صورتی كه ممكن است، ولو در داخل همان قایق بخوانند.همچنین مشاهده کنید

سایت عصرایرانروزنامه همشهریسایت ورزش سهروزنامه ایرانروزنامه تعادلخبرگزاری مهرخبرگزاری فارسسایت رویداد 24سایت دیجیاتوخبرگزاری ایرنا