شنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۱ / 28 January, 2023
مجله ویستا

دستگاه عصبی انسان


دستگاه عصبی انسان شامل مغز ـ نخاع ـ و سلسله اعصاب نباتی است. نخاع طناب سفید رنگی است که طول آن در افراد مختلف است. طول تقریبی آن ۴۵ سانتیمتر و قطر آن حدود یک سانتیمتر است. نخاع در …

دستگاه عصبی انسان شامل مغز ـ نخاع ـ و سلسله اعصاب نباتی است. نخاع طناب سفید رنگی است که طول آن در افراد مختلف است. طول تقریبی آن ۴۵ سانتیمتر و قطر آن حدود یک سانتیمتر است. نخاع در مجرائی که بین ستون مهره‌ها ایجاد می‌شود جای دارد. ۳۱ جفت عصب نخاعی از نقاط مختلف نخاع خارج می‌شوند. نخاع دارای ۲ ماده خاکستری و سفید است.

ماده خاکستری شامل سلول‌های عصبی فاقد پوشش میلین و ماده سفید شامل رشته‌های عصبی دارای میلین است. سلول‌های عصبی قدامی نخاعی حرکتی و سلول‌های قسمت خلفی حسی می‌باشند. مهمترین اعصابی که از نخاع منشاء می‌گیرند عبارت هستند از شبکه گردنی ـ عصب فرنیک ـ بازوئی ـ کمری ـ خاجی که عصب سیاتیک از آن خارج می‌شود.همچنین مشاهده کنید

سایت نامه نیوزسایت دیدارنیوزسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری مهرخبرگزاری ایرناخبرگزاری فارسسایت خبرآنلاینسایت ورزش سهسایت بیتوتهسایت برترینها