یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

حدیث


حدیث

پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله می فرمایند:
نشانه فهمیدگی مرد این است که کمتر سخن بیهوده گوید.

بحارالانوار، ج ۲

پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله می فرمایند:

نشانه فهمیدگی مرد این است که کمتر سخن بیهوده گوید.

بحارالانوار، ج ۲