شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

شکر نعمت های الهی


شکر نعمت های الهی

▪ قال الامام علی(ع): ان لله فی کل نعمه حقاً، فمن اداه زاده منها، و من قصر فیه خاطر بزوال نعمته.
امام علی(ع) فرمود: خدا را در هر نعمتی حقی است، هر کس آن را بپردازد، فزونی یابد، و آن کس …

قال الامام علی(ع):

ان لله فی کل نعمه حقاً، فمن اداه زاده منها، و من قصر فیه خاطر بزوال نعمته.

امام علی(ع) فرمود: خدا را در هر نعمتی حقی است، هر کس آن را بپردازد، فزونی یابد، و آن کس که نپردازد و کوتاهی کند، در خطر نابودی قرار گیرد.۱

۱- نهج البلاغه، حکمت ۲۴۴