یکشنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۱ / 22 May, 2022
مجله ویستا

مینی تنیس


مینی تنیس برای شمار زیادی بازیكن جدید امكان فوق العاده ای ایجاد می كند علاوه بر ساده و مفرح بودن, تقریباً همه جا می توان بازی كرد و به وسایل گران قیمت نیاز ندارد

مینی‏ تنیس علاوه بر آنكه سرگرمی مفرحی است می‏تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای تشخیص كودكان صاحب استعداد تنیس و آماده سازی بازیكن‏های مبتدی در هر سن برای بازی در زمینی بزرگ كاربرد داشته باشد. مینی تنیس برای شمار زیادی بازیكن جدید امكان فوق العاده‏ای ایجاد می‏كند. علاوه بر ساده و مفرح بودن، تقریباً همه جا می‏توان بازی كرد و به وسایل گران قیمت نیاز ندارد. همچنین می توان مینی تنیس را در مدارس پایه گذاری کرد تا استعداد های مناسب این رشته را شناسایی نمود.

●زمین مینی تنیس

سطح زمین: زمینهای تنیس، کف سالنهای ورزشی ، سطح بتونی یا اسفالت حیاط مدارس یا هر سطحی که در حد قابل قبول صاف و تراز باشد ، اما خاک کوبیده شده یا چمن برای بازی مینی تنیس مناسب است.

●اندازه زمین: زمین مینی تنیس اندازه مشخصی ندارد لیکن بهتر است زمینی به اندازه ۴ * ۱۲ متر باشد. زمین بدمینتون برای بازی مینی تنیس ایده ال است، تور را پائین بیاورید و بازی کنید . برای کشیدن خط ها در زمین سر پوشیده می توان از نوار چسب و در زمینهای سر باز از گچ یا هر ماده دیگر استفاده کرد . با تقسیم زمین از وسط می توان مناطق سرویس را مشخص کرد .

●محدوده های زمین: در شرایط ایده ال ، حد اقل ۲ متر در هر انتهای زمین و ۱ تا ۲ متر نیز بین هر دو زمین فاصله وجود دارد . برای یک جلسه آموزش که تاکید بر روی آموختن ضربات است می توان از یک زمین تنیس به ترتیبی که قبلا مشخص شده ( ۱ تا ۶ ) استفاده کرد بدون آنکه از نظر ایمنی مشکل تولید شود لیکن این ترتیب برای انجام مسابقه عملی نیست.

●تور: هر نوع تور سبک وزن مانند تور بد مینتون مناسب است . در صورتی که تور در دسترس نباشد می توان از یک طناب استفاده کرد . ارتفاع تور در وسط باید ۸۰ سانتیمتر ودر محل پایه ها ۸۵ سانتیمتر باشد.

●پایه ها: تور و پایه مخصوص مینی تنیس در بازار موجود است. پایه های تور زمین والیبال یا بد مینتون نیز مناسبند . اگر هیچ یک از این وسایل موجود نباشد سر تور یا طناب را به هر چه شد گره بزنید . چنانچه این امکان نیز موجود نیست ، یک خط روی زمین بکشید و بازی کنید.

●راکت و توپ

▪راکت: راکت های کوچک ایمن تر و مناسب ترند، طول راکت ممکن است از ۴۵ سانتیمتر تا ۶۵ سانتیمتر تغییر کند . بیشتر سازندگان معتبر راکت تنیس مانند : head - wilson - babolat و غیره، راکتهایی در اندازه های گوناگون و مناسب برای کودکان و نوجوانان می سازند . برای افراد واقعا مبتدی از یک راکت چوبی هم می توان استفاده کرد ، با چنین راکتی نه تنها به خوبی می توان بازی کرد بلکه بسیار ارزان هم هست . اگر هر بازیکن خودش این راکت را بسازد ارزانتر هم تمام خواهد شد. با یک قطعه تخته چند لا و ابزار ابتدائی نجاری به راحتی می توان این راکت را ساخت .

طرز ساخت به این ترتیب است : تخته چند لا باید حدود ۱ سانیمتر ضخامت داشته باشد . برای آنکه دسته راحت تر باشد و راکت از گلو نشکند دو قطعه را که مطابق شکل از تخته چندلا بریده اید هر یک را به یک طرف دسته بچسبانید . دسته راکت را سوهان یا کاغذ سمباده بزنید تا صاف شود و به راحتی در دست جای گیرد .

▪توپ : توپ های ابری چه برای بچه ها و چه برای بزرگسالهای مبتدی بسیار مناسبند به شرطی که یا در داخل سالن با آنها بازی شود یا اگر در زمین سرباز از آنها استفاده می شود ، باد نوزد. در بهترین شرایط پس از آنکه بازیکنها ضربات اصلی را با استفاده از توپ های ابری آموختند ، می توانند از توپ های تنیس کم باد یا توپهای تمرینی ، که از توپهای تنیس معمولی سبکتر و کم باد ترند و سپس از توپهای متداول تنیس استفاده کنند . اگر هیچ نوع از توپهای ذکر شده موجود نباشد ، چون توپهای معمولی برای مبتدی ها مشکل است ، می توان از یک توپ تنیس سوراخ یا کهنه استفاده کرد .

●تکنیکهای اصلی تنیس :

یک مبتدی هر چه در ضربه و عبور دادن توپ از روی تور موفق تر باشد بازی برایش سر گرم کننده تر خواهد بود. لذا تکنیک منطقی، تکنیکی است که در صد موفقیت مبتدی را افزایش بدهد و در نتیجه بازی در زمین را برای بازیکن به تجربه ای خوشایند تبدیل کند . با استفاده از مینی تنیس بسیاری از شاگردان از همان ابتدا رالی های موفق را تجربه میکنند و نخستین درس را می آموزند یعنی تنیس بازی می کنند. چگونگی آن چندان مهم نیست مهم فعالیت است.

راههای زیادی برای زدن توپ تنیس وجود دارد تنیس یک ورزش انفرادی است و هر بازیکن دیر یا زود راهی مخصوص به خود را برای زدن ضربه فورهند ، بک هند یا سرویس خواهد یافت آنچه برای یک بازیکن " صحیح " است شاید برای بازیکن دیگر ناراحت کننده باشد . احتمالا مهمترین معیار تشخیص یک ضربه خوب از یک ضربه بد کیفیت و کارآیی هر ضربه است . مهارتهای ساده ارائه شده، بگونه ای طراحی شده اند که بازیکن مبتدی بتواند با اتکا بر این پایه مطمئن ، سبک و روش خاص خود را پرورش بدهد.

●مهارتهای ساده با توپ:

تمرین پرتاب:

▪انفرادی

پرتاب توپ به هوا و دریافت

انواع - کف زدن قبل از هر دریافت ، چرخش ۳۶۰ درجه ( یک دور کامل )

پرتاب فاصله - پرتاب از زیر ، پرتاب از رو ، پرتاب با دست راست ، پرتاب با دست چپ .

در حال دویدن - پرتاب متوالی توپ به هوا با دست راست ودست چپ

پرتاب به هدف - داخل یک جعبه یا یک حلقه از فاصله های متفاوت

▪دو نفره

پرتاب توپ به یک دیگر و شمارش در یافتهای موفق .

انواع - فواصل ثابت - پس از در یافت موفق یک قدم به عقب

بازیکن شماره ۱ توپ را پرتاب میکند و بازیکن شماره ۲ با کف یا پشت دست به توپ ضربه می زند و آن را بر میگرداند ، بازیکن شماره ۱ توپ را دریافت میکند .

پرتاب مورب توپ از روی تور برای همبازی

تمرین با نس:

▪انفرادی

توپ را به هوا پرتاب کنید ، بگذارید یک بار با نس کند در جائی که دو دست را روی شکم گذارده اید توپ را بگیرید .

توپ را به هوا پرتاب کنید ، بگذارید یک بار با نس کند ، با کف دست توپ را به بالا بزنید .

به توپ که درست پس از طی نقطه اوج جهش در حا ل سقوط قرار دارد با نوک انگشتان ضربه بزنید .

توپ را با کف دست پشت سر هم به زمین بزنید .

انواع - از دست دیگر استفاده کنید ، از هر دو دست یکی در میان استفاده کنید ، کلاغ پر یا پرش همراه با جمع شدن پاها در بین بانس ها ی توپ

▪دونفره

شاگرد ها با زدن توپ به زمین با کف دست آنرا به یکدیگر پاس می دهند .

یکی از شاگردها توپ را به زمین می زند و دیگری در حا لی که دست هایش را روی شکم گذارده توپ را می گیرد و بالعکس.

انواع - رقابت - اولین زوجی که ۱۰ بار توپ را دریافت کند - پرتاب از روی تور ، بلند ، کوتاه ، در عرض ، در طول برای به حرکت در آوردن همبازی .

مهارت های ساده با توپ و راکت :

تمرین حمل توپ روی راکت:

مهارتهای انفرادی و تمرین با همبازی

در حالی که توپ روی راکت قرار دارد روی خط های زمین راه بروید ، بشمارید چند بار توپ از روی راکت به زمین می افتد.

در حالی که توپ روی راکت قرار دارد روی خط های زمین راه بروید واسم هر خط ها را بیاموزید .

در حالی که توپ روی راکت قرار دارد نفر جلو را دنبال کنید اگر توپ بر زمین افتاد به آخر صف بروید و ادامه بدهید .

در حالی که توپ روی راکت قرار دارد از خط انتهای زمین به طرف تور بروید و سپس بدون چرخش بدن عقب عقب به خط انتهای زمین باز گردید.

توپ را به هوا پرتاب کنید و آنرا با راکت بگیرید بدون آنکه روی راکت با نس کند.

انواع : توپ را پس از جهش از روی زمین با راکت بگیرید . توپ را بدون استفاده از دست روی راکت قرار دهید . حفظ تعادل توپ روی راکت - بنشینید و بر خیزید. حفظ تعادل توپ روی راکت - از بین پا های همبازی عبور کنید . توپ را از یک راکت به راکت دیگر ( قل و یا پاس ) دهید ، چند بار این کار را تکرار کنید قبل از آنکه توپ سقوط کند.

●بازیهای گروهی و مسابقات

در حالی که تعادل توپ را روی راکت حفظ کرده اید بطرف تور بدوید ، تور را لمس کنید ، بر گردید و توپ را به نفر بعد پاس دهید.

در یک صف ، بازیکن شماره ۱ توپ را به بازیکن شماره ۲ پاس می دهد ، شماره ۲ به بازیکن شماره ۳ والی آخر ، نفر آخر می دود و سر صف قرار می گیرد.

انواع - نفر آخر صف از میان پاهای دیگر ان عبور می کند وخود را به سر صف می رساند .همچنین مشاهده کنید

روزنامه دنیای اقتصادسایت آفتاب نیوزخبرگزاری باشگاه خبرنگارانخبرگزاری ایرناروزنامه شهروندروزنامه شرقروزنامه آرمان ملیسایت دیدارنیوزسایت رویداد 24روزنامه توسعه ایرانی