یکشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۴۰۲ / 2 April, 2023
مجله ویستا

راهکارهای عملی افزایش جاذبه درس تربیت بدنی


راهکارهای عملی افزایش جاذبه درس تربیت بدنی

بحث راجع به راهکارهای عملی افزایش جاذبه درس تربیت بدنی در مدارس و یا فراهم نمودن بستر آموزشی بهتر و موثرتر درس تربیت بدنی در مقاطع مختلف تحصیلی است که دارای تفاوتهایی می باشد

بحث راجع به راهکارهای عملی افزایش جاذبه درس تربیت بدنی در مدارس و یا فراهم نمودن بستر آموزشی بهتر و موثرتر درس تربیت بدنی در مقاطع مختلف تحصیلی است که دارای تفاوتهایی می باشد،چون معمولاً شرایط موجود،تعیین کننده روش برخورد ما با مسائل هستند وبنده به دلیل تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی وسنّی دانش آموزان وشناخت کافی نظرات خود را در مورد سوالات مطرح شده بیان می نمایم.گرچه مهمترین مسئله ای که از اهمیت خاصی برخوردار است ومعمولاً پیرامون آن مباحثی صورت می گیرد، بحث امکانات وتوانمندیهای بالقوّه است

● راهکارهای عملی افزایش جاذبه درس تربیت بدنی

▪ تابلوی اعلانات ورزشی:

یکی از روشهایی که موجب افزایش جاذبه درس تربیت بدنی در مدارس می شود نصب یک تابلوی اعلانات ورزشی است که می توان از طریق آن اطلاعات جدید ورزشی،اخبار و.... را به دانش آموزان ارائه کرد.

▪ اعلام سایت های مختلف ورزشی:امروزه با گسترش اینترنت در سطح جهان ودست یابی راحت وآسان به آن می توان از این طریق دانش آموزان را به ورزش کردن ترغیب کرد به این صورت که سایتهای ورزشی را به دانش آموزان معرفی نمائیم.

▪ بر گزاری مسابقات ورزشی:

مسابقات می تواند در سطوح مختلف اجرا شود،از سطح یک کلاس گرفته تا سطوح بالاتر:آموزشگاه،ناحیه،استان و کشور که هم اکنون در مقاطع مختلف اجرا می شود اما نکته ای که مورد توجه است این است که این مسابقات هنوز جایگاه واقعی خود را در بین دانش آموزان پیدا نکرده واین نشانۀ ضعف ونقص در برنامه ریزی می باشد. چرا که برگزاری اینگونه مسابقات فقط دانش آموزان برتر شرکت کننده را فرا می گیرد حال آنکه بد نیست اگر مسابقاتی جهت دانش آموزان دیگر ویا تماشا گران ومشوقّین که به مسابقات می آیند برگزار گردد وبرای دیگر دانش آموزان نیز ایجاد انگیزه نماید ودر واقع یک فرهنگ سازی اصولی برای تماشا گران ودانش آموزان غیر فعّال گردد.

▪ ایجاد انگیزه برای مطالعات ورزشی:

در حال حاضر بسیاری از کتب ورزشی مفید وجود دارند که به امر تربیت بدنی از دیدگاه خاص و ویژه ای می نگرند وعلاوه بر آنها می توان از مجلات وروزنامه ها وهفته نامه های معتبر ومعروف ورزشی نام برد،کارشناسان تربیت بدنی آموزش وپرورش می توانند با در اختیار قرار دادن این منابع عظیم نقش مهمی در ترغیب دانش آموزان به ورزش ایفا کنند.از جمله عوامل ایجاد کننده انگیزه:خبر رسانی واطلاعات عمومی ورزشی وتربیت بدنی وبرگزاری مسابقات اطلاعات عمومی ورزشی می باشد.

▪ ارائه مشاوره جهت جدول برنامه ریزی شده:همان طور که امروزه مراکز مشاوره ای گوناگونی در ابعاد مختلف روانشناسی،جامعه شناسی و.... وجود دارند ارئه مشاوره به دانش آموزان برای داشتن برنامه ای زمان بندی شده برای انجام فعالیت های ورزشی کمتر به چشم می آید.

▪ چاپ نشریات ورزشی توسط دانش آموزان:ایجاد یک محیط رقابتی برای دانش آموزان یک آموزشگاه یا ناحیه ویا استان در مورد چاپ نشریات ورزشی دانش آموزی می تواند در بسیاری از موارد موجب افزایش جاذبه درس تربیت بدنی گردد.

▪ ایجاد یک سایت ورزشی برای آموزشگاه:

با ایجاد یک سایت ورزشی وبا کمک دانش آموزان مطالب مختلف ورزشی گردآوری می شود وبدین ترتیب موجب گسترش جاذبۀ درس تربیت بدنی می گردد.

▪ اهدای جوایز ورزشی:

در بسیاری از مدارس رسم بر این است که از دانش آموزان برتر رشته های مختلف درسی ،هنری،فرهنگی و....تقدیر به عمل می آید وبه آنها جوایزی اهدا می گردد.چرا در این میان اهدای جوایز ورزشی بسیار نادر است؟تربیت بدنی می تواند با مرسوم کردن این شیوه نقش مهمی را در ترغیب وتشویق دانش آموزان به سمت وسوی ورزش ایفا کند.

▪ کاهش ارزش بازیهای رایانه ای:

شاید این مورد را نتوان جزء وظایف تربیت بدنی دانست،اما باید توجه داشت مادامیکه این گونه بازیها در بین دانش آموزان رونق واهمیت دارد،آنها کمتر به ورزش روی می آورند،اما با کم رنگ جلوه دادن نقش اینگونه بازیها وهمزمان با ارائه گزینه ورزش به دانش آموزان می توان انگیزه قابل توجهی در جذب آنها به ورزش ایجاد کرد.

▪ برگزاری مسابقات فرهنگی ،هنری در محدودۀ ورزشی:به عنوان مثال می توان به مناسبت های مختلف مسابقاتی در سطح آموزشگاه ویا ناحیه ویا استان تحت عنوان عکاسی با موضوع ورزشی برگزار کرد ویا عناوین دیگر از قبیل:طنز-کاریکاتور-نقاشی و....

▪ برگزاری نمایشگاه های ثابت یا دوره ای:

این نمایشگاه ها شامل:

۱)عرضه محصولات ورزشی با کیفیت وقیمت مناسب

۲) آثار ابداعات، اختراعات،تألیفات،ترجمه ها و....دانش آموزان ویا مربیان تربیت بدنی است.

▪ برگزاری مسابقات ورزشی همگانی:برگزاری چنین مسابقاتی موجب افزایش شور ونشاط وروحیه ورزشی در بین دانش آموزان می گردد.در حال حاضر این مسابقات در سطح بسیار محدودی اجرا می شود.

▪ معرفی مکانها،باشگاه ها وکلوپ های معتبر ورزشی:کارشناسان تربیت بدنی می توانند در یک تحقیق گسترده سالنها ومکانها وباشگاه های ورزشی معتبر ومفید همجوار وغیره را به منظور استفاده دانش آموزان شناسایی ومعرفی نمایند.

▪ اجرای ورزش صبحگاهی:

یکی از عواملی که می تواند در ترغیب وتشویق دانش آموزان به ورزش نقش مهمی ایفا کند ورزش صبحگاهی است که باید قسمتی از مراسم صبحگاهی مدارس را شامل شود.

البته باید توجه داشت که هیچ یک از موارد مطرح شده به تنهایی ویا در زمان کوتاه نتیجۀ قابل توجهی نخواهد داشت.باید فعالیت های مد نظر را بطور گسترده ومتمادی طی چندین سال انجام داد تا نتیجۀ مطلوب حاصل شود.

● راهکارهای عملی فراهم نمودن بستر آموزشی بهتر وموثرتر درس تربیت بدنی در مدارس

▪ بستر سازی مناسب:

منظور از بستر سازی مناسب،فراهم آوردن امکانات کافی برای دانش آموزان است تا رشتۀ مورد علاقۀ خود را انتخاب نمایند.گرچه این بحث بسیار تکراری است اما نباید فراموش شود که مهمترین مسئله نیز هست.

▪ تمرین دادن دانش آموزان در زمان بندی خاص:

یعنی اینکه با ارائۀ یک برنامۀ خاص به دانش آموزان مستعد در زمینۀ ورزشی،آنها را علاوه بر زنگهای ورزش در دیگر اوقات هفته نیز تمرین دهیم ویک آموزش منظم،متداول وبا برنامه برای هر دانش آموز مستعد داشته باشیم.(منظور ایجاد کانون های ورزشی خود گردان آموزشگاه با تامین بودجۀ مالی آن می باشد).

▪ گزینش ژنتیکی:

در برخی از فعالیت های ورزشی وجود سابقۀ موفق در خانواده ونزدیکان یک دانش آموز می تواند نقش مهمی در موفقیت وی ویا ایجاد انگیزه در وی داشته باشد.البته سرمایه گذاری وکشف استعدادهای ورزشی در بین دانش آموزان با فیزیک بدنی مناسب جهت رشتۀ ورزشی خاص لازم وضروری می باشد.

▪ استفاده از دانش آموزان متخصص:

معمولا در مدارس،دانش آموزانی هستند که در رشتۀ خاص ورزشی تجارب ارزشمندی دارند ومی توان در قبال ارائه خدمات به آنها،در آموزش وتمرین سایر دانش آموزان از آنها استفاده نمود.

▪ ایجاد کمیته های حمایت:

منظور کمیته هایی است که بتوانند دانش آموزان علاقه مند وبا استعداد را شناسایی وآنها را تحت پوشش وحمایت خود قرار دهند.چه از نظر کیفیت بهتر آموزش و چه از نظر مالی.

▪ بازدید از اماکن ورزشی ومسابقات مختلف ورزشی:می توان با برنامه ریزی صحیح، دانش آموزان را جهت تشویق به مسابقات برد ویا از اماکن وباشگاه های ورزشی بازدید نمایند.

▪ تعیین الگوی پیشرفت:

متأسفانه الگوی مشخص ودقیقی برای بالا بردن کیفیت بازی و ورزش دانش آموزان در مدارس ویا ناحیه وجود ندارد وفقط به هنگام مسابقات این دانش آموزان مورد توجه قرار می گیرند.می توان با تعیین یک الگوی مناسب پیشرفت،آمادگی لازم را در دانش آموزان حفظ کرد.مثلاً هر چند وقت یکبار ورزشکار موفق ونمونه شهرستان،استان ویا ملی را به آموزشگاه دعوت نماییم تا در بین دانش آموزان لحظاتی را سپری نماید.

▪ استفاده تمام دانش آموزان از امکانات ورزشی ناحیه(سالنها،زمین چمن و...):

حتی اگر در سال تحصیلی یکبار تمام دانش آموزان بتوانند از امکانات استفاده نمایند، تأثیر فراوانی در روحیات وانگیزۀ دانش آموزان خواهد داشت.

▪ نظر خواهی برای تهیۀ امکانات ورزشی ودیگر فعالیت های تربیت بدنی:

بهتر است نظرخواهی از دانش آموزان،اولیاء،مدیران،مربیان تربیت بدنی وسایر معلمین در سطح وسیع وگسترده انجام پذیرد.

▪ تألیف وتدوین کتاب تربیت بدنی وتدریس آن به دانش آموزان:

به عنوان بخشی از نمرۀ درس تربیت بدنی که کاملاً تخصصی بوده وفقط مربیان تربیت بدنی تحصیل کرده قادر به تدریس آن باشند.

▪ افزایش ساعات درس تربیت بدنی:

در حال حاضر فقط اخبار آن را شنیده ایم وبا برنامه ریزی صحیح همانند کشورهای توسعه یافته هر روز حدود یک ساعت دانش آموزان ورزش نمایند.همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری تحلیل بازارخبرگزاری فارسسایت برترینهاسایت مجله شبکهسایت خبرآنلاینسایر منابعسایت رویداد 24روزنامه شرقروزنامه ابتکارروزنامه تعادل