یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

ابوجعفر محمد بن اورمه ابن اورمهٔ قمی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دوم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث شیعی
از یاران امام هادی (ع) بود و در روزهائی که امام در زندان سامراء بود ابن اورمه به دیدار وی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دوم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث شیعی
از یاران امام هادی (ع) بود و در روزهائی که امام در زندان سامراء بود ابن اورمه به دیدار وی می‌رفت به گفتهٔ نجاشی مردم قم به وی نسبت غلوٌ داده بودند. و تمامی روایت او را موثق نمی‌دانستند. اما توقیع منسوب به امام هادی (ع) او را از تهمهٔ غلوً مُبری می‌نماید. وی از ابن‌سنان و احمد‌بن نضر و زرعهٔ بن محمد و علی بن حسان روایت می‌کرد و حسین‌بن حسن و سهل‌بن زیاد و معلی‌بن محمد از او حدیث شنیدند. از جمله آثارش: "کتاب الاشربهٔ"؛ "الایمان و النذور" ، "التجارات و الاجارات"؛ "التجمل و المروهٔ"؛ "الجنائز"؛ "کتاب‌الحدود"؛ "حقوق‌المؤمن و فضله"؛ "کتاب الخمس"؛ "کتاب مانزل فی‌القرآن فی امیر‌المؤمنین (ع)".