پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

از « شرق سید ضیاء طباطبائی » تا « شرق مهندس محمد عطریانفر » (در این روز ۲۹ سپتامبر)


سید ضیاء طباطبایی یزدی روزنامه خود « شرق » را طبق نوشته اش، با هدف خدمت به وطن و اصلاح اوضاع و ترقی ایران در این روز در سال ۱۲۸۸ (۹۴ سال پیش ) در تهران منتشر ساخت . گوشه ای از هزینه این …

سید ضیاء طباطبایی یزدی روزنامه خود « شرق » را طبق نوشته اش، با هدف خدمت به وطن و اصلاح اوضاع و ترقی ایران در این روز در سال ۱۲۸۸ (۹۴ سال پیش ) در تهران منتشر ساخت . گوشه ای از هزینه این روزنامه را زرتشتیان ـ عمدتا زرتشتیان یزد ـ كه در آرزوی پیشرفت میهن بودند، و پس از دریافت این تعهد از ناشر كه جز برای وطن قلم بكار نخواهد برد برعهده گرفته بودند. « شرق » به دو زبان فارسی و فرانسه منتشر می شد و چون تندروی بسیار از خود نشان داد بیش از یك سال عمر نكرد. سیدضیاء تقریبا بلافاصله پس از توقیف « شرق » ، روزنامه « برق » را به جای آن و با همان روش منتشر ساخت. وی كه در فرانسه تحصیل كرده بود در سال ۱۲۹۹ در پی كودتای قزاقها ، نخست وزیر شد .سید ضیا كه در سال ۱۳۰۰ از ایران تبعید شده و در فلسطین زندگی می كرد هفتم مهر ۱۳۲۲ به ایران بازگشت و از یزد نماینده مجلس شد و....

۹۴ سال پس از انتشار " شرق " از شهریور ماه ۱۳۸۲ روزنامه تازه ای تحت عنوان " شرق " در تهران کار انتشار خود را آغاز کرده است که از بررسی محتوای آن در نخستین ماه انتشارش چنین بر می آید که حرفه ای تر از همه روزنامه هایی است که از نیمه سال ۱۳۵۸ - پس از مصادره شدن اطلاعات و کیهان - در ایران انتشار یافته اند. رئیس شورای سردبیری " شرق " تازه مهندس محمد عطریانفر و سردبیر آن محمد قوچانی است . مهندس عطریانفر از فروردین ۱۳۷۲ تا تابستان ۱۳۸۲ سردبیر کل روزنامه همشهری بود و پیشرفت این روزنامه نتیجه و نمونه تلاش و روش و ابتکار اوست. هنگام انتشار همشهری کسی باور نمی کرد که مردم روزنامه متعلق به شهرداری را بخرند و بخوانند زیرا که کمتر دیده شده که مردم از شهرداری محل خود رضایت کامل داشته باشند . بنابراین رونق همشهری نوعی شق القمر بود مخصوصا که این روزنامه از انتشار اخبار جنایی ( تیراژ ساز ) هم پیش از رسیدن به مرحله صدور حکم اجتناب می کرد. یکی از کارهای مهندس عطریانفر در همشهری بکار گرفتن گروهی از روزنامه نگاران حرفه ای بود که پس از مصادره دو روزنامه قدیمی کار خود را از دست داده بودند و در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ چنین عملی در جوی که وجود داشت کار آسانی نبود . ولی مهندس عطریانفر بمانند سایر " کارگزاران سازندگی" به اصالت عمل توجه داشت تا سابقه افراد . امروز را نگاه می کرد نه دیروز را . به عبارت دیگر به توان و کارایی فرد و این که چه محصولی به دست خواهد داد توجه داشت. جامعه روزنامه نگاری ایران " همشهری " را هنر مهندس عطریانفر می داند . بارها به او گفته شده بود که چرا برای روزنامه دیگران این همه تلاش می کند و این بود پاسخ او : دیگران کاشتند و ما خوردیم و ما می کاریم تا دیگران بخورند . هموطن هستیم تکلیف و وظیفه ما است