شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

۲۴ اسفند ـ ۱۵ مارس ـ زادروز مارلو پونتی


۲۴ اسفند ـ ۱۵ مارس ـ زادروز مارلو پونتی

موریس (ژان ژاك) مارلو پونتی Maurice Marleau Ponty فیلسوف قرن ۲۰ فرانسه ۱۴ مارس در سال۱۹۰۸ به دنیا آمد و ۵۳ سال عمر كرد . وی كه پدر خود را در جنگ جهانی اول از دست داد جوانترین فلسفه دانی بود كه درفرانسه …

موریس (ژان ژاك) مارلو پونتی Maurice Marleau Ponty فیلسوف قرن ۲۰ فرانسه ۱۴ مارس در سال۱۹۰۸ به دنیا آمد و ۵۳ سال عمر كرد . وی كه پدر خود را در جنگ جهانی اول از دست داد جوانترین فلسفه دانی بود كه درفرانسه در دانشگاه به تدریس این رشته پرداخت.

مارلوپونتی درعقاید «سارتر» و « ماركس » ، هردو تعدیل ایجاد كرد. او با آزادی مطلق كه سارتر مطرح ساخته بود مخالفت كرده است.