شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

دشتی


این منار در جنوب شرقی اصفهان بنا شده و مربوط به عهد مغول بوده است. در سال ۱۲۹۴ هجری این منار را خراب کردند و آجرهایش را صرف ساختن کاروانسرایی در همان محل نمودند.

این منار در جنوب شرقی اصفهان بنا شده و مربوط به عهد مغول بوده است. در سال ۱۲۹۴ هجری این منار را خراب کردند و آجرهایش را صرف ساختن کاروانسرایی در همان محل نمودند.همچنین مشاهده کنید

سایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری تسنیمخبرگزاری ایسناخبرگزاری فارسسایت نمناکسایر منابعسایت سلام نوسایت شفقناسایت ارانیکوسایت انتخاب