شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸۵


● متولدین فروردین (بره):
هرگز همه تخم مرغهای خود را نباید در سبد یک نفر یا یک کار گذاشت باید امکانات و توانمندیهای خود ر در زمینه های مختلف تقسیم کنی تا با حذف یکی دچار سردرگمی …

متولدین فروردین (بره):

هرگز همه تخم مرغهای خود را نباید در سبد یک نفر یا یک کار گذاشت باید امکانات و توانمندیهای خود ر در زمینه های مختلف تقسیم کنی تا با حذف یکی دچار سردرگمی و پریشانی نشوی.

متولدین اردیبهشت (گاو):

برای انتخاب راههای تازه و کارهای جدید باید جرات و جسارت داشت کسانی که به همین آب باریکه قناعت می کنند چیزی بیش از آن عایدشان نمی شود باید به آینده های دورتر اندیشید.

متولدین خرداد (دوقلوها):

به کارهایی باید پرداخت که در زندگی تو نقش و تاثیری ماندگار خواهد داشت خود را با کارهای حاشیه ای و جزئی سرگرم کدن موجب می شود تا فرصتهای طلایی را از دست بدهی.

متولدین تیر (خرچنگ):

رههای مختلفی به تو پیشنهاد می شود که باید با دقت و هوشمندی بهترین آنها را انتخاب کرد همیشه راهی را باید برگزید که پایان خوب و درخشانی داشته باشد و تو را به هدف خود برساند.

متولدین مرداد (شیر):

همانطور که دیگران را نصیحت می کنی باید گوشی نصیحت پذیر هم داشته باشی زیرا مسایلی هست که دیگران آنها را بهتر از تو تشخیص می دهند به توصیه های این دوستان باید حتما توجه کرد.

متولدین شهریور (سنبله):

هیچکس نیست که در زندگی خود مشکلاتی نداشته باشد اما این مشکلات برای هر کس به گونه ای و درجه ای است مطمئن باش ار با روحیه ای قوی به سراغ این مشکلات بروی راحت تر می توانی با آنها برخورد کنی.

متولدین مهر (ترازو):

مجبور نیستی همان راهی را که دیگران به تو پیشنهاد می کنند با چشم و گوش بسته بپذیری و دم بر نیاوری تو خود قدرت انتخاب داری و می توانی با در نظر گرفتن خواسته های خود بهترین راه را انتخاب کنی.

متولدین آبان (عقرب):

خبرهای خوشحال کننده ای می رسد که این فضا را تغییر خواهد داد بهتر است در زندگی همیشه نیمه پر لیوان را در نظر بگیری تا سرخوردگی و ناکامی ها نتواند اراده تو را سست کنند.

متولدین آذر (کمان):

هر انتخابی پیامدهای خود را دارد و باید خود را برای هزینه های آن آماده کرد انسان هوشمند کسی است که سبک سنگین می کند و در نهایت راهی را بر میگزیند که بیشترین سود را داشته باشد.

متولدین دی (بز):

سهل انگاری های تو موجب می شود تا یک مساله ساده و کوچک به یک بحران بزرگ تبدیل شود اکنون چاره ای جز این نیست که به جبران مافات برخیزی و دوباره آبهای رفته را به جوی باز گردانی.

متولدین بهمن (ظرف آب):

وقتی کاری را با موفقیت و پیروزی به پایان می بری علاوه بر سود مادی از دستاورد معنوی برخوردار می شوی کسیکه ازکار خودش رضایت داشته باشد شیرینی بی نظیری را تجربه می کند.

متولدین اسفند (ماهی):

در کنار خوش قلبی و ساده زیستی باید هوشمندی و رفاه را هم قرار داد تا زندگی روند طبیعی و درست خود را پیدا کند اگر هم یکی از اینها بدون دیگری باشد نقصانی بوجود می آید که به سختی می توان آنرا ترمیم کرد.