شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

هدایت محبوب ترین هدیه از نظر امام صادق ع


هدایت محبوب ترین هدیه از نظر امام صادق ع

به مناسبت ۲۵ شوال سالروز شهادت امام ششم

امام صادق(ع) زندگی دنیا را فرصت استثنایی برای شدن های کمالی می داند و انسان موفق را کسی می شناسد که بتواند از این فرصت کوتاه عمر به درستی بهره برد و ضمن شناخت خوب از بد، مصادیق آن را در خود بجوید و بیابد و در تقویت خوبی ها و تضعیف و از میان بردن نواقص و بدی ها بکوشد و همت عالی و بلند خود را مصروف آن کند.

از آن جایی که انسان در شرایط زندگی دنیا گرفتار انواع و اقسام نسیان و غفلت است؛ همواره نیازمند واعظی از درون و بیرون است تا او را به خود آورد و در مسیر فلسفه آفرینش و دست یابی به کمال مطلق قرار دهد و هر از گاهی بانگ سهمگین زند تا از چرت و خواب خودپرستی و خودفراموشی برخیزد و خدا را در پیش و پس و همراه هر چیز و کاری بیاید و در مسیر خدایی شدن و متاله گشتن و ربانی شدن و خلافت یابی حرکت کند و سستی و تکاهل نورزد.

شاید یکی از مهم ترین موعظه گران و واعظان بشر کسانی باشند که همواره با ما همراه هستند. این افراد که از آنان به دوستان صادق و صدیق یاد می کنیم؛ کسانی هستند که به صدق و راستی، آینه تمام نمای ما می شوند و حقیقت وجودی ما را به نمایش می گذارند و خوبی ها و بدی های ما را می نمایانند.

امام صادق(ع) در عبارتی کوتاه به نقش دوست در زندگی و شدن های کمالی انسان اشاره می کند و به ما یادآور می گردد تا دوستانی چنین برگزینیم و از حقیقت دوستی در زندگی به درستی بهره گیریم. نویسنده در این مطلب بر آن است تا این نقش را چنان که امام صادق(ع) تبیین کرده تحلیل نماید و ضرورت انتقادپذیری و توجه به ایرادها و معایب خود را تبیین کند. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

● کمال جویی انسان

انسان موجودی کمال جو و کمال خواه است. همین گرایش ذاتی انسان به کمال و گریز از نقص و عیب است که آدمی را از پست ترین عناصر وجودی به برترین آفریده الهی ارتقا می دهد و فرصت خلافت الهی را به وی می بخشد. این گونه است که آفریده ای از خاک، در چنان جایگاه می نشیند که فرشتگان برای شنیدن اخباری از اطلاعات و دانش او گرد می آیند و در نهایت سجده اطاعت بر زمین آدمی می نهند.

اما مسیر شدن انسانی بسیار سخت و دشوار است، به گونه ای که باید آن را مسیر دوزخی دانست که همواره در خطر هبوط و سقوط است. لذا هیچ یک از آفریده های الهی نتوانست امانتی که انسان بر دوش کشید برتابد و عطای خلافت الهی را به لقای دوزخ شدن های پیاپی همراه با فراق، هبوط و سقوط ببخشد.

شرایط دشوار رسیدن به کمال و رهایی از عیوب موجب شده است تا مدت کوتاه عمر، فرصتی طلایی در تمام مراحل هستی شمرده شود که تنها شماری اندک را خوش آید و بسیاری را کام تلخ گردد؛ زیرا این فرصت کوتاه عمر در همان کوتاهی خود، چنان سخت و پر فتنه و آزمون بلاست که فقط شماری اندک می توانند از این مسیر سنگلاخ و دشوار بگذرند و به مقصد و مقصود برسند.

مشکل گذر از صراط مستقیم کمال که از دوزخ ناکامی ها، فراق ها، فتنه ها، بلاها و مصیبت ها می گذرد، سرگرم شدن انسان به خود و خودبیگانگی و خودفراموشی و مانند آن است. این جاست که انسان نمی تواند تحلیل و تبیین درستی از وضعیت خود ارائه دهد در حالی که غرق در خواسته های نفسانی درونی و وسوسه های شیطانی بیرونی است. شاید تنها کسانی بتوانند وضعیت خود را درست تحلیل کنند که از نگاه ناظر بیرونی به وضعیت خویش بنگرند که این افراد نیز بسیار اندک هستند، زیرا ناظر صادق بیرونی و شنونده انتقادپذیر درونی بسیار کم می باشند و هر کسی موعظه گر خوب و آینه تمام نمای قامت انسانی نیست؛ چنان که هر کسی نیز انتقادپذیر خوبی نمی باشد.

شاید این مسئله موجب شده تا امام صادق(ع) بهترین برادر دینی و دوست صادق و صدیق را کسی بداند که بدی و خوبی را در راه کمال یابی و کمالی شدن به وی بشناساند. البته شناخت و شناساندن خوبی ها و بدی های شخص، تنها یک بخش از معادله است؛ زیرا در رسیدن به کمال و دست یابی به آن، تنها دوست صادق کفایت نمی کند، بلکه انسان صادقی را نیز می خواهد که بتواند انتقادپذیر باشد و حقایق نموده در آینه دوستی را بپذیرد و بکوشد تا براساس حقیقت نموده شده، خود را اصلاح کند.

این که امام صادق(ع) می فرماید: «احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی؛ محبوب ترین دوستان و برادرانم کسی است که عیوب و اشکالاتم را به من هدیه کند.» (بحارالانوار، ج۷۴، ص۲۸۲) به معنای این است که شخص از دوستی برخوردار است که خود، انسانی عاقل و خردمند است و می تواند خوب و بد را بشناسد و حتی مصادیق آن را در شخص تشخیص دهد و از سوئی از صداقت و راستگویی برخوردار است و این شجاعت را هم دارد که هر آن چه حق یافته بیان می کند و به خاطر حفظ دوستی از صداقت نمی گذرد.

از سوی دیگر، شخص خود به جایی رسیده که انتقادپذیر است و درک خوب و درست از مفهوم دوستی دارد و بیان دوست را به معنای تحقیر و تنقیص نمی شمارد. بنابراین، برای رسیدن به مفهومی که امام صادق اراده کرده می بایست هر دو سویه معادله در جایگاهی باشند که درک درستی از مسایل داشته باشند و نقد و انتقاد را بپذیرند و در اصلاح عیوب و نواقص بکوشند.

● اخوت ایمانی و صداقت رحمانی

انسان به سبب گرایش اجتماعی، همواره نیازمند کسانی است که با او همراه باشند؛ زیرا نیازهای مادی و معنوی انسان جز از طریق اجتماع برآورده نمی شود. همین مسئله موجب شده تا انسان تشکیل خانواده بدهد و همسری را برای پاسخ گویی به نیازهای متعدد و متنوع جسمی و عاطفی و روانی خود برگزیند.

البته تنها به بخشی از نیازهای آدمی از طریق همسر پاسخ داده می شود؛ چنان که بخشی دیگر از این نیازها از طریق فرزندان و بخشی دیگر از طریق برادران و خواهران نسبی پاسخ داده می شود. اما با این همه نیازهای انسانی فراتر از این است که به این طریق به همه آن ها پاسخ داده شود.

اجتماع بزرگ تر می تواند شرایط مطلوب تری برای پاسخ گویی به نیازهایی را فراهم آورد که تحقق کمالات مطلق از آن به دست می آید.

برادری خویشی و خونی، نمی تواند به بخشی از نیازهای روحی و مادی شخص پاسخ دهد. این جاست که انسان نیازمند ارتباط با افرادی خاص از جامعه است که بتوانند در نقش برادر ایمانی به این دسته از نیازهای جدید او پاسخ دهند. برادری ایمانی، چیزی است که محور و مدار ارتباط به جای خون، فکر و هدف قرار گرفته است. انسان ها، افکار و اهدافی را برای خود تعریف می کنند که تنها برادر ایمانی می تواند آنان را در این مسیر همراهی کند. البته هستند کسانی که افزون بر نقش برادر خونی، نقش برادری ایمانی را نیز ایفا می کنند، ولی بسیاری از برادران خونی از نظر فکر و عقیده و هدف همانند نیستند. این جاست که شخص برای یافتن همراه فکری و عقیدتی، نیازمند برادر ایمانی می شود. برادر ایمانی، در حقیقت همراه صادق و دایمی شخص برای رسیدن به کمالات و اهدافی است که برای خود تعریف می کند.

اصولا جوامع مستحکم و قوی، جوامع غیرنژادی هستند؛ زیرا جوامع نژادی هرچند که با هم ارتباطات خونی دارند، ولی از آن جایی که فکر و هدف افراد جوامع نژادی متفاوت است نمی تواند از استحکام و وحدت واقعی برخوردار باشد. آن چه جوامع را می سازد، ارتباط فکری و هدفی میان افراد آن جامعه است. از این رو در قرآن جوامع مستحکم به عنوان امت معرفی و شناخته شده است، درحالی که جوامع قومی به عنوان جوامع با تشتت افکار و آراء و سست بنیاد معرفی شده اند.

امت، مردمانی با اقوام و نژادهای گوناگون هستند که هدف خاصی آنان را گردهم آورده و اجتماعی منسجم را ایجاد کرده است. چنین مردمانی، تنها بر محور هدف حرکت می کنند و همین وحدت هدف، موجب اتحاد، همدلی و همکاری و انسجام استوار میان ایشان می شود.

کسی که در مقام دوستی و برادری ایمانی می نشیند، از مقام رحمت به دوست خویش می نگرد و صادقانه می کوشد تا دوست خویش را از نواقص برهاند و کمالاتی را شایسته و بایسته خویش و دوست خود می داند، به او ارایه دهد.

ناگفته نماند که هدیه که در فارسی به معنای تحفه، هبه و بخشش چیزی از کالا و غیر آن است، در زبان عربی به معنای هدایت به سوی حقیقت و راستی و درستی است. بنابراین، برادر ایمانی و دوست خوب کسی است که خوبی ها و بدی ها را می شناسد و قدرت تشخیص آن را دارا است و در مقام هدایت بر آن است تا دستگیر دوست خویش باشد و او را از نواقص برهاند و به کمالات برساند.

البته هدایت به دو شکل ارایه طریق و ایصالی است. به این معنا که گاه تنها حقیقتی را بیان می کند و راه را از چاه نشان می دهد و گاه دیگر، خود دستگیر شخص شده و او را به حقیقت کمالی می رساند و از چاه گمراهی بیرون می کشد و بدی ها و زشتی ها را از وی دور می سازد و خوبی و زیبایی ها را به وی می بخشد.

به نظر می رسد که بیش تر دوستان واقعی و صادق تنها می توانند در مقام هدایت و نشان دادن راه برآیند و فقط شماری اندک هستند که با نفس رحمانی خویش می توانند چنان در جان دوست و برادر ایمانی بدمند که وی را متحول ساخته و دستگیر وی شده و او را به کمالات و خوبی ها و زیبایی ها برسانند.

● انتقادپذیری، شیوه سالکان

سالک کوی حق و کمال، انسانی نقدپذیر است و این گونه نیست که خود را کامل بداند؛ زیرا کسی که خود را کامل بداند، در آغاز جهل و نادانی است؛ چرا که حتی اگر در امری کامل شده باشد، هرگز به تمامیت آن نرسیده است و از آن جایی که کمال را تمامی جز خدا نیست، هرکسی که مدعی کمال یا تمام کمالی شده می بایست او را در مقام جهل و نادانی دانست و بر او دل سوزاند.

کسانی که تفکر خودکمالی دارند، همانند ابلیسی هستند که خود را کامل دانست و خلافت را شایسته خود خواست و این گونه در دام «انا خیر منه؛ من بهتر و برتر از اویم» افتاد و تکبرش او را به استکبار کشانید و از مقام قداست هبوط کرد و بر طبل طغیان کوبید.

کسی که در خود کمالی را می یابد، می بایست بداند که برای این کمال نیز راه بی تمامی است که تمام آن تنها در خداست. بنابراین هرچه بکوشد راه برای کوشش وجود دارد.

چنان که گفته شد انسان گرفتار غفلت و نسیان می شود و همین غفلت و نسیان است که اجازه نمی دهد تا حقیقت خود را چنان که هست بشناسد و یا متوجه آن باشد.

بنابراین باید همواره در این اندیشه باشد که نواقص و عیوب بسیاری دارد که اجازه نمی دهد به تمام کمال برسد.

اما مشکل بسیاری از انسان ها این است که نقد را پذیرا نمی شوند و اصولا نقد را به معنای تخریب و تحقیر می گیرند، درحالی که نقد به معنای شناسایی سره از ناسره و خوب از بد است.

بنابراین کسی که نقد را نمی پذیرد، در جست وجوی کمال نیست و با خودپسندی و تکبر بی جا، آینده خویش را تخریب می کند؛ زیرا نقد به شخص کمک می کند تا خود را بشناسد و از نگاه دیگران و ناظران بیرونی خود را ببیند.

نقد در حقیقت تغییر در زاویه دید است. تاکنون شخص خود را از زاویه خود می دید و در نقد از زاویه دیگران به خود می نگرد و از منظری دیگر خوبی ها و بدی هایش را می شناسد.

اگر ناقد و منتقد کسی هم چون برادر صادق و صدیق باشد، آینه ای خواهد بود که زشتی ها و بدی ها را به درستی می نماید. بنابراین نقد شونده می بایست به جای این که ناقد را بشکند، خود را بشکند و معایب و کاستی های خویش را بشناسد و در برطرف کردن آن بکوشد.

آینه چون نقش تو بنمود راست

خودشکن، آینه شکستن خطاست

سالکان طریقت کمالی، نه تنها از نقد نمی هراسند و گریزان نیستند بلکه به استقبال نقد می روند. از این رو سالکان طریقت دانایی و کمالی، انسان های انتقادپذیری هستند و همواره می نگرند تا خود را در آینه کلام و عمل دیگران ارزیابی کنند و بشناسند.

دوست خوب، آینه انسان

از پیامبر گرامی (ص) روایت شده است که فرمود: المومن مرآه المومن، مومن آینه برادر ایمانی خویش است. بنابراین مقام مرآتی و آینه بودن مقتضی آن است که هر آن چه هست را بنمایاند. از آن جایی که مومن آینه برادر ایمانی خویش است می بایست خوب و بد و زشت و زیبای برادر خویش را بنمایاند، نه آن که تصویر وارونه از شخص ارائه دهد. برادری که تنها خوبی ها و زیبایی های برادر ایمانی خویش را می گوید، درحقیقت آینه نیست؛ چرا که نتوانسته است زشت و زیبا را چنان که هست به تصویر بکشاند.

بنابراین اقتضای آینه بودن برادران ایمانی آن است که حقایق وجودی شخص را بنمایانند تا دراین دنیا و فرصت کوتاه عمر، به ارزیابی از خود بپردازد و با محاسبه آن چه هست و آن چه باید باشد، بتواند به تصحیح رفتار و اصلاح اعمال خویش اقدام کند و خود را چنان که شایسته و بایسته انسانیت و ایمان است بسازد.

نقش برادر ایمانی در سازه وجودی انسان کامل آن است که در نقش آینه، حقایق برادر ایمانی خویش را نشان دهد تا بتواند فرصت ارزیابی و اصلاح خود را در فرصت کوتاه عمر به دست آورد و در آخرت انگشت حسرت به دندان نگزد و فریاد «یاحسرتی علی ما فرطت» برنیاورد.

دوستان صدیق و صادق، از آن جهت که به همه خلق و خوی یکدیگر احاطه کامل علمی دارند، بهتر می توانند درباره یکدیگر به ارزیابی بپردازند؛ زیرا یکی از ویژگی های دوستان باوفا و صمیمی آن است که در سلوک و معاشرت با یکدیگر آن چنان که از نظر روحی به یکدیگر نزدیک هستند که حتی کمترین و ظریف ترین نکات مثبت ومنفی وجود هریک، از دید طرف مقابل پنهان نمی ماند و در یک کلام همچون آینه ای برای دوست خود می باشد.

اینکه در روایات بارها بر ویژگی هایی چون ایمان و عقل دوست تاکید شده برای این است که ایمان افراد مهمترین عامل در وحدت فکری و عملی انسان است و عقل دوست می تواند در حکم مشاور دایمی عمل کند. امام رضا(ع) درباره بهره گیری از دوست عاقل می فرماید: علیک ان تصحب ذالعقل فان لم تمجد بکرمه انتفع بعقله؛ سعی کن با انسان عاقل دوستی نمایی تا اگر از کرم و بخشش او نتوانی استفاده کنی، از عقلش بهره ببری. این بهره مندی از عقل دوست، همین نگاه نقادانه ای است که به شخص می کند. عقل وی موجب می شود تا بد و خوب را بشناسد و بفهمد و مصادیق آن را در دوست خویش جست و جو کرده و آن را به عنوان محرم راز به او منتقل سازد و زمینه اصلاح اخلاق وی را فراهم آورد.

درهمین رابطه امام علی(ع) نیز می فرماید: صحبه الولی اللبیب حیاه الروح؛ همنشینی با دوست دانا و عاقل سبب زنده بودن روح است. زنده بودن روح به معنای حرکت درمسیر کمالی و اصول ارزشی است. بنابراین کسی که دوستی عاقل دارد، روحی زنده دارد که حرکت کمالی را شتاب می بخشد.

اما رفیق ناشایست و دوست جاهل همچون زهری است که وجودش هرلحظه جسم و جان را آزار می رساند. در روایت اسلامی به شدت از دوستی با رفقای جاهل و بی خرد نهی شده است. از امام صادق(ع) روایت شده است که: من لم یجتنب مصاحبه الاحمق یوشک ان یتخلق باخلاقه؛ کسی که از رفاقت و همنشینی با احمق پرهیز نکند، تحت تاثیر کارهای احمقانه وی واقع می شود و زود به اخلاق ناپسندش متخلق می گردد.

این که در برخی از روایات آمده است که برای شناخت هرکسی به دوستان وی توجه شود، از آن روست که دوستان، بیانگر خلق و خوی یکدیگر هستند، چنان که می توان از این راه فکر و اندیشه و هدف در زندگی آنان را نیز به دست آورد، زیرا آنچه دوستان را درکنار هم گرد می آورد، اهداف مشترک در زندگی است. بنابراین بینش ها و نگرش های دوستان، بسیار همانند هم می باشد. ازاین جا می توان گفت که آینه بودن دوستان به معنای شناخت هریک از طریق دیگری است. پس اگر یکی از دوستان را شناختی بدان که دوستان دیگر وی را نیز شناختی، هرچند که می توان تفاوت جزیی میان دوستان یافت ولی در کلیت و اصول، دوستان همانند و متشابه هم هستند و قضاوت با شناخت یکی نسبت به دیگری نیز شدنی است.

در قرآن درباره نقش دوست در سعادت و شقاوت جاودانه بشر مطالب بسیاری آمده است که خود بیانگر جایگاه بلند دوست در زندگی بشر است. خداوند در آیه ۷۲ سوره فرقان می فرماید: «و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا¤ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جائنی و کان الشیطان للانسان خذولا. به یاد بیاور روزی را که انسان ستمکار، دو دست خویش را از شدت پشیمانی با دندان گزیده، می گوید: ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم! ای وای بر من! کاش فلانی را به عنوان دوست خود انتخاب نکرده بودم! او مرا از یاد حق گمراه ساخت، بعد از آن که آگاهی و دانایی نسبت به حق و باطل به سراغ من آمده بود و شیطان همیشه باعث سرافکندگی انسان است.»

قرآن کریم؛ احوال دوستان بد و خوب را در روز قیامت چنین توصیف می کند: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین؛ دوستان دراین روز دشمن همدیگرند، مگر پرهیزگاران.» (زخرف، آیه ۷۶)

درجایی دیگر تصویر افراد بهشتی را ارائه می دهد که به عنایت الهی از همنشینی با افراد بد رستند و آنان را در دنیا به عنوان رفیق و دوست نگرفتند تا گرفتار سرنوشت شوم ایشان در آخرت شوند. خداوند چنین گزارش می کند: «بعضی از بهشتیان رو به بعضی دیگر کرده، می پرسند. یکی از آنها می گوید. من همنشینی داشتم که همیشه می گفت: آیا به راستی تو از تصدیق کنندگان هستی و این سخن را باور کرده ای که وقتی ما مردیم و به خاک و استخوان تبدیل شدیم، زنده شده و جزا داده می شویم! سپس می پرسد: آیا از او اطلاعی دارید؟ ناگهان از احوال او آگاه می شود و او را در وسط جهنم می بیند. می گوید: به خدا سوگند! نزدیک بود مرا به هلاکت بکشانی و اگر نعمت پروردگارم نبود، من نیز از احضارشدگان در دوزخ بودم.»

رضا شریف زاده