شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

محمد بن عبید‌الله ابوالمعالی غزنوی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س پنجم و ششم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده
از خاندان علویان خراسان بود ، اجدادش بیشتر در بلخ می‌زیستند ، و نقابت خراسان را …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س پنجم و ششم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده
از خاندان علویان خراسان بود ، اجدادش بیشتر در بلخ می‌زیستند ، و نقابت خراسان را داشتند. او در سال ۴۸۵ق کتابی دربارهٔ مذاهب و ادیان به‌نام "بیان‌الادیان" نوشت که قدیمی‌ترین کتاب در ملل و نحل به زبان فارسی است. صاحب الذریعه" وی را فرزند نعمهٔ‌الله دانسته ، که نسبت وی به چند واسطه به امام سجاد (ع) می‌رسد.