شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

سرور بن عبدالله


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۰۹۱ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثاراو: یک نسخه "تفسیر آصفی" ، به قطع وزیری با کاغذ دولت آبادی ، به خط نسخ تحریر خفی متوسط …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۰۹۱ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثاراو: یک نسخه "تفسیر آصفی" ، به قطع وزیری با کاغذ دولت آبادی ، به خط نسخ تحریر خفی متوسط ، با رقم: "کتبه‌العبد سرور بن عبدالله ، فی شهر محرم‌الحرام سنهٔ احدی و تسعین بعد‌الالف" (۱۰۹۱).