یکشنبه, ۱۰ مهر, ۱۴۰۱ / 2 October, 2022
مجله ویستا

خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی


خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی

بیش از یک قرن است که نقش میکروارگانیسم ها در خوردگی فلزات مورد توجه محققین قرار گرفته است اما علی رغم این زمان طولانی, هنوز نیز نقش آنها به درستی شناخته نشده است

بیش از یک قرن است که نقش میکروارگانیسم‌ها در خوردگی فلزات مورد توجه محققین قرار گرفته است؛ اما علی‌رغم این زمان طولانی، هنوز نیز نقش آنها به‌درستی شناخته نشده است. خوردگی میکروبیولوژیک در صنایع نفت از اولین مواردی است که توجه محققان را به‌خود جلب کرده است و تا مدت‌ها، تنها مورد عملی تحقیق روی MIC یا خوردگی تحت اثر میکروارگانیسم‌ها (Microbially Influenced Corrosion) محسوب می‌شده است. تمرکز محققان روی سایر محیط‌ها خصوصاً محیط‌های دریائی سبب شناسائی بهتر MIC شد.

خوردگی زیستی (Biocorrosion) خوردگی میکروبی (Microbial corrosion)، یا خوردگی تأثیرپذیر از عوامل میکروبیولوژیک (MIC=Microbiologically influenced corrosion) می‌تواند به‌عنوان فرآیندی الکتروشیمیائی تعریف شود که در آن میکروارگانیسم‌ها قادر به شروع، تسهیل یا تسریع واکنش خوردگی بدون تغییر در طبیعت الکتروشیمیائی آن می‌باشند، محققان اعلام کرده‌اند که حدود ۴۰ـ۲۰ درصد از خسارات خوردگی، ناشی از خوردگی میکروبیولوژیک است. بنابراین می‌توان این جنبه از خوردگی را مخرب‌ترین نوع خوردگی دانست.

میکروارگانیسم‌ها قادرند به‌طور فعال محیط اطراف سطح فلز را تغییر داده تا فرآیند خوردگی را تسهیل کنند. دخالت میکروب‌ها در خوردگی به‌ندرت از طریق یک مکانیسم تنها و یا تنها توسط یک گونه از میکروارگانیسم‌ها انجام می‌شود. این میکروارگانیسم‌ها می‌توانند در اکثر سیستم‌ها با تبدیل و تغییر شرایط محیطی موجب بروز یا تشدید خوردگی شوند؛ به‌طور مثال اثر خورنده میکروارگانیسم‌ها در سیالات هیدرولیکی، قسمت‌های مختلف موتور کشتی‌ها و دیگر سیستم‌های استراتژیک کاملاً به اثبات رسیده است.

رمضانعلی طاهریهمچنین مشاهده کنید

روزنامه تعادلسایت اقتصادنیوزسایت انصاف نیوزخبرگزاری ایلناسایت انتخابسایت ورزش سهسایت الفخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت عصرایرانخبرگزاری ایرنا