یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

عبدالرحمان یزدی


جنسیت: مرد
نام پدر: محمد
تولد و وفات: ( ... )س هشتم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: قرآن وزیری کوچک ، ‌ دو صفحه اول و سر سوره‌ها مذهَّب مرصع ، به‌ خط نسخ …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمد
تولد و وفات: ( ... )س هشتم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: قرآن وزیری کوچک ، ‌ دو صفحه اول و سر سوره‌ها مذهَّب مرصع ، به‌ خط نسخ کتابت یاقوتی خفی خوش و عالی ، ‌با رقم: "قد وقع‌الفراغ... عبدالرحمن‌بن محمدبن ابی‌المفاخرالتیمی محتداًالیزدی... سنهٔ ثلث و خمسین سبعمائهٔ".