شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

سیدعلی مهری عرب


جنسیت: مرد
نام پدر: سید مشاعد جبل عاملی
تخلص: مهری و سید
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم و دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اصلاً از جبل عامل لبنان است. پدرش …

جنسیت: مرد
نام پدر: سید مشاعد جبل عاملی
تخلص: مهری و سید
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم و دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اصلاً از جبل عامل لبنان است. پدرش در عباس‌آباد اصفهان سکنی گزید و در آنجا درگذشت. سیدعلی در اواخر عصر صفوی ساکن اصفهان بود و اندکی زبان فارسی آموخت و اشعار مخلوط به عربی و فارسی می‌گفت و بعضی از کلمات فارسی را با اصول و قواعد کلمات عربی به کار می‌برد و آنها را به طریق هزل معرب می‌کرد. این روش او مورد پسند دیگر شاعران نیز قرا رگرفت و آنها نیز از این روش پیروی کردند و به شیوهٔ اشعار او شعر سرودند. در تذکرهٔ "روز روشن" آمده که او به منادمت سلطان حسین صفوی (۱۱۰۵- ۱۱۳۵ق) رسید و خطاب ملک‌الشعرائی یافت و مثنوئی به نام "آئینهٔ بدن نمای سراپای محبوب" به او نسبت داده شده است.