پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

۲۹مهر ۱۳۳۷ـ روزی که لایحه قانون «از کجا آورده ای؟» به مجلس شورای ملی داده شد


۲۹مهرماه سال ۱۳۳۷خورشیدی (۲۱ اکتبر ۱۹۵۸) دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر وقت لایحه «از کجا آورده ای» را به مجلس داد که پس از تصویب به صورت قانون در آمد، اما اجرای آن پس از یکی ــ دوسال، …

۲۹مهرماه سال ۱۳۳۷خورشیدی (۲۱ اکتبر ۱۹۵۸) دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر وقت لایحه «از کجا آورده ای» را به مجلس داد که پس از تصویب به صورت قانون در آمد، اما اجرای آن پس از یکی ــ دوسال، بدون این که لغو شود، متوقف شد!.

طبق این قانون؛ کارکنان دولت و وابسته به دولت و موسسات عمومی و اعضای خانواده آنان مکلف بودند که با سند و مدرک ثابت کنند که اموال خود را از چه راهی به دست آورده اند و هر سال با پرکردن فرم هایی، تفاوت دارایی خود را با سال پیش روشن سازند و یک سازمان دولتی مامور رسیدگی به این تفاوتها شده بود.

این لایحه چند روز پس از لایحه منع مداخله کارکنان دولت و نمایندگان مجلس و اعضای خانواده آنان از مداخله در معاملات دولتی به مجلس داده شده بود.

با تصویب این دو قانون گفته شده بود که پس از پنج قرن (از زمان صفویه) فساد اداری - اقتصادی از جامعه ایران محو خواهد شد.