یکشنبه, ۱۰ مهر, ۱۴۰۱ / 2 October, 2022
مجله ویستا

خصوصی سازی خدمات شهری و بهره وری در شهرداری ها


خصوصی سازی خدمات شهری و بهره وری در شهرداری ها

قبل از پرداختن به ظرایف موضوع بهتر است ابتدا مقصود خود را از بهره وری روشن کنیم در مورد مفهوم بهره وری تعاریف مختلفی در منابع مربوطه مطرح شده است

قبل از پرداختن به ظرایف موضوع بهتر است ابتدا مقصود خود را از بهره‌وری روشن کنیم. در مورد مفهوم بهره‌وری تعاریف مختلفی در منابع مربوطه مطرح شده است. عمده‌ترین این تعاریف با نگرش‌های اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی به تعریف بهره‌وری پرداخته و هر یک به شیوه‌ای خاص عوامل مؤثر در بهره‌وری پرداخته و هر یک به شیوه‌ای خاص عوامل مؤثر در بهره‌وری سازمان را مورد بحث قرار می‌دهند. در پژوهشی با عنوان ”تدوین شیوه‌های ارتقاء بهره‌وری خدمات شهری“ که با حمایت و نظارت مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری وزارت کشور صورت گرفته است، با استفاده از منابع مختلف، تعریف بهره‌وری به شرح زیر پذیرفته شده است:

”بهره‌وری عبارت است از استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید از طریق تلاش نظام‌یافته در جهت بهبود مستمر نظام“. همان‌طور که از تعریف فوق برمی‌آید هدف بهره‌وری، استفاده مؤثر از عوامل است و در جهت امکان ارتقاء بهره‌وری، شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی نیز وجود دارد. اگر منابع یک سازمان به‌طور کارآمدتری مورد استفاده قرار گیرد، تعداد هدف‌هائی که تحقق می‌پذیرند بیشتر خواهد بود. البته باید گفت در هر برنامه‌ریزی مشخص کردن اولویت‌ها و تعیین اهمیت و نقش هر عامل در حصول هدف، یعنی بهره‌گیری مطلوب از منابع محدود، باید مدنظر قرار گیرد.

عنوان فایل
خصوصی‌سازی خدمات شهری و بهره‌وری در شهرداری‌ها application/pdf
khososisazi khadamate shahri va bahrevari dar shahrdariha.pdf
499 KB
دانلود

زهرا تشکرهمچنین مشاهده کنید

سایت مجله شبکهوبگردیسایت انتخابسایت تابناکسایت تجارت نیوزسایت الفخبرگزاری ایلناسایت همشهری‌آنلاینسایت دیپلماسی ایرانیسایت اعتماد آنلاین