دوشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۱ / 23 May, 2022
مجله ویستا

لبخند


گرجه روشنایی ها همه می روند
و تنها
سایه ای از ان ها می ماند
اما
حرف ما این است که
به روی سایه ها لبخند زنیم .

عابدین پاپی

گرجه روشنایی ها همه می روند

و تنها

سایه ای از ان ها می ماند

اما

حرف ما این است که

به روی سایه ها لبخند زنیم .

عابدین پاپیهمچنین مشاهده کنید

سایت مشرقروزنامه آرمان ملیخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری اسپوتنیکسایت ورزش سهسایت الفسایت برترینهاخبرگزاری ایسناروزنامه آفتاب یزدسایت رویداد 24