یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

۳ اکتبر ۱۴۶۹ ـ ترجمه نوشته های افلاتون و آغاز عصر روشنگری در اروپا


۳ اکتبر ۱۴۶۹ ـ ترجمه نوشته های افلاتون و آغاز عصر روشنگری در اروپا

سوم اکتبر ۱۴۶۹ «مارچیلیو فی چینو» در شهر فلورانس ایتالیا ترجمه نوشته های افلاطون فیلسوف یونان باستان را به پایان رسانید که با انتشار آنها، اروپا وارد عصر روشنگری شد.
این آثار …

سوم اکتبر ۱۴۶۹ «مارچیلیو فی چینو» در شهر فلورانس ایتالیا ترجمه نوشته های افلاطون فیلسوف یونان باستان را به پایان رسانید که با انتشار آنها، اروپا وارد عصر روشنگری شد.

این آثار و آثار سایر متفکران عهد باستان یونان که ابتدا به زبان لاتین و سپس فرانسه، انگلیسی و آْلمانی ترجمه شد افق تازه ای را به روی اروپاییان بازکرد. این آثار که در قسطنطنیه(استانبول) نگهداری می شد پس از تصرف این شهر به دست عثمانی ها در سال ۱۴۵۳، با دانشمندان فراری به ایتالیا برده شد.

این دومین بار در طول تاریخ بود که یونانی شناسان با کتابهای مربوط به ایتالیا منتقل شدند. قسمتهایی از این آثار مدتها قبل از آن به فارسی و عربی ترجمه شده بود.