پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

جهانگیر میرزا


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
مرقعی به‌خط وی در کتابخانۀ سلطنتی است ، به‌قلم نیم‌دودانگی و کتابت متوسط و با رقم: "در …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
مرقعی به‌خط وی در کتابخانۀ سلطنتی است ، به‌قلم نیم‌دودانگی و کتابت متوسط و با رقم: "در روز شنبه ۱۷ شهر شعبان سنهٔ ۱۲۴۲ در دارالسلطنۀ تبریز شرف اتمام یافت".