یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

رشد قد


رشد قد

از ملانصرالدین پرسیدند: به عقیده تو قد انسان از طرف بالا رشد می کند یا پایین؟
ملانصرالدین گفت: من و زنم در این مورد اختلاف داریم.زنم می گوید انسان از پا رشد می کند. زیرا وقتی شلوار …

از ملانصرالدین پرسیدند: به عقیده تو قد انسان از طرف بالا رشد می کند یا پایین؟

ملانصرالدین گفت: من و زنم در این مورد اختلاف داریم.زنم می گوید انسان از پا رشد می کند. زیرا وقتی شلوار ده سال قبل را می پوشی، برایت کوتاه شده. اما من می بینم وقتی مردم در خیابان راه می روند پاهایشان هم روی سطح زمین است ولی سرهایشان کوتاه و بلند است بنابراین من فکر می کنم انسان از بالاتنه رشد می کند.