شنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۱ / 28 January, 2023
مجله ویستا

غرب مبهوت منطق یک انقلابی دیپلماسی عزتمدار نتیجه بخش خواهد بود


غرب مبهوت منطق یک انقلابی دیپلماسی عزتمدار نتیجه بخش خواهد بود

در سال های اخیر اگر سیری گذرا بر کارنامه دولتمردان جمهوری اسلامی داشته باشیم خواهیم دید که در ابعاد خارجی و بین المللی از دیپلماسی بسیار مقتدرانه و عزتمداری برخوردار بوده ایم, به گونه ای که حتی ذره ای از خواسته های به حق و قانونی خود در عرصه های جهانی عقب نشینی نکرده ایم و با اقتدار تمام در برابر هرگونه تهدید و زیاده خواهی دشمنان ایستاده ایم

در سال های اخیر اگر سیری گذرا بر کارنامه دولتمردان جمهوری اسلامی داشته باشیم خواهیم دید که در ابعاد خارجی و بین المللی از دیپلماسی بسیار مقتدرانه و عزتمداری برخوردار بوده ایم، به گونه ای که حتی ذره ای از خواسته های به حق و قانونی خود در عرصه های جهانی عقب نشینی نکرده ایم و با اقتدار تمام در برابر هرگونه تهدید و زیاده خواهی دشمنان ایستاده ایم.

با این حال بسیاری از چهره های سیاسی و تحلیل گران معتقدند که جمهوری اسلامی ایران با روی کارآمدن دولت دکتر محمود احمدی نژاد وارد ادبیات تازه ای در عرصه تعاملات جهانی شد و در عین حالی که احترام متقابل را با تمامی کشورها حفظ و تقویت کرده، در برابر باج خواهی های دنیای استکباری غرب نیز با قاطعیت تمام ایستادگی کرده است.

سخنرانی های چالشی و منطقی رئیس جمهور کشورمان در مجامع عمومی سازمان ملل در طول ۳ سال اخیر، پیش کشیدن موضوع هولوکاست، موضع گیری صریح در برابر غرب، نوشتن نامه به سران کشورهای قدرتمند جهان، همگی موید این نکته است که دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد غرب را وارد چالش جدید و جدی کرده و پیام انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان رسانده است، به شکلی که بسیاری از مردم جهان تشنه درس هایی هستند که در بطن انقلاب ما وجود دارد.

با توجه به سخنان اخیر رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل که بسیار قاطعانه و شجاعانه ایراد شد، گزارش امروز و فردا را به تجزیه و تحلیل دیپلماسی عزتمدار ایران در دولت نهم اختصاص داده ایم.

● توجه جامعه جهانی به ایران

امروز با این واقعیت انکارناپذیر روبرو هستیم که دیپلماسی مقتدرانه دولت جمهوری اسلامی در مناسبات بین المللی و جهانی تا بدانجا پیش رفته که توجه جامعه جهانی و سایر مسلمانان جهان را به ایران اسلامی معطوف کرده است. نمونه بارز این موضوع را می توان در سخنرانی اخیر دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل مشاهده کرد، به شکلی که گفته می شود در میان رؤسای جمهوری کشورهای جهان خبرسازترین و چالشی ترین سخنان مربوط به رئیس جمهور ایران بوده است.

«یونس رسولی» کارشناس مسایل خاورمیانه در گفتگو با سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «دیپلماسی دولت کنونی از نقاط بارز فراوانی برخوردار است که مهمترین آن استقامت و ایستادگی قاطعانه دولتمردان در برابر زیاده خواهی دشمنان است، و هیچگاه در مواجهه با دشمن منفعلانه عمل نکرده و همیشه با قاطعیت تمام از حیثیت نظام دفاع کرده است.»

این کارشناس مسایل خاورمیانه در ادامه به تهیه و تصویب طرح هایی در تعلیق غنی سازی اورانیوم در دوران حاکمیت اصلاح طلبان اشاره می کند و می گوید: «در زمان مدعیان اصلاح دیدیم که در مجلس ششم به دنبال تصویب طرحی در تعلیق غنی سازی اورانیوم و عقب نشینی از خواسته به حق و قانونی ملت در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بودند، اما دولت و مجلس اصولگرا به خوبی در برابر هرگونه باج خواهی ایستادند و حتی صدور قطعنامه های متعدد علیه کشورمان هیچگونه خللی در عزم و اراده دولتمردان و مسئولان نظام در رسیدن به حقوق قانونی خود ایجاد نکرده است.»

● دفع تهدیدات، کسب فرصت ها

بسیاری از کارشناسان مسایل سیاسی بر این باورند که شجاعت و ایستادگی دولت نهم تا بدانجاست که پوشالی بودن تهدیدات دنیای اسکتبار ی غرب را برای جهانیان به خوبی روشن کرده است.

امیرحسین کبیری، تحلیل گر مسایل سیاسی در این باره می گوید: «در حیات سیاسی دولت کنونی شاهدگذار از فضای ساکن قبلی به فضایی پویا و فرصت زا هستیم، به عبارت دیگر باید گفت که دفع تهدیدات و کسب فرصت ها به عنوان دو رکن اصلی سیاست خارجی یک دولت به نحوی مطلوب در قالب دولت نهم تجلی یافته است. چرا که در نظام بین الملل امروزی هرگونه گذار یا جهشی که در فضای دیپلماتیک صورت می پذیرد نسبت به دهه قبل معلول جسارت و شجاعت بیشتری است، حال فضای کنونی فضایی است که در آن تعادل معادلات سیاسی در راستای حرکت رو به پیشرفت ایران در خاورمیانه و جهان تنظیم شده است.»

این تحلیل گر مسایل سیاسی در تشریح فعالیت های دولت کنونی می گوید: «دولت نهم با در نظر داشتن سند چشم انداز ۲۰ ساله کوشید دیپلماسی فعال و مبتکرانه ای را با محوریت دو رویکرد تقویت تعاملات دیپلماتیک در حوزه های منطقه ای و نیز توجه به سازمان های بین المللی در پیش گیرد، به بیان دقیق تر، دولت فعلی سیاست و رویکرد خود را در چارچوب استراتژی تکلیف محوری که برگرفته از دیدگاه و بیانات حضرت امام خمینی(ره) بود تعریف کرد، به همین جهت در بررسی عملکرد این دولت شاهد تقدم «کیفیت بر کمیت» و نیز اولویت «رویکردها بر عملکردها» هستیم که این مسئله تفاوت اصلی و آشکار دولت نهم با دولت های پیشین محسوب می شود.»

ایران به دلیل موقعیت ویژه و ژئواستراتژیک خود، در دو قرن گذشته یکی از مهم ترین عرصه های رقابت ابرقدرت ها بوده است. این رقابت در دنیای دوقطبی جنگ سرد به دلیل تقابل ایدئولوژیک بلوک شرق و غرب، بروز و ظهور بیشتری داشت.

از این رو، بسیاری از تحلیل گران معتقدند این رقابت در صورت آگاهی بازیگران ایرانی از شرایط جهانی و برقراری موازنه لازم می تواند به مهم ترین ابزار حفظ منافع ملی کشور تبدیل شود. در همین راستا، دولت نهم با نگاه به شرق و سیاست گفتگو و تعامل با مسکو و پکن به عنوان متحدان استراتژیک ایران و نیز توجه به کشورهای جنوب و اعضای سازمان غیرمتعهدها در نقش دیگر متحدان تهران، کوشیده است با بهره گیری از رقابت قدرت های منطقه ای و بین المللی، نوعی موازنه و تعادل را در سیاست خارجی ایجاد کند.

● خروج از انفعال دیپلماتیک

بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مسایل سیاسی معتقدند که دولت دکتر محمود احمدی نژاد پس از سکانداری بر دستگاه اجرایی کشور و با مد نظر قرار دادن شعار خروج از «انفعال دیپلماتیک»، ایران را به قدرت اول منطقه و موثر در عرصه بین المللی تبدیل کرده که نتایج حاصل از آن عبارتند از:

- برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر در تهران- علی رغم کارشکنی های آمریکا- با حضور روسای جمهور کشورهای عضو

- پذیرش عضویت ایران در ۲۱ سازمان منطقه ای و بین المللی و زمینه سازی برای عضویت در ۹ سازمان دیگر

-تصویب عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO)

- عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری های شانگهای

- عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در سارک

- حضور و سخنرانی ریاست جمهوری برای نخستین بار در اجلاس اتحادیه آفریقا

- عضویت در جامعه اقتصادی دولت های غربی آفریقا (اکواس)

- برگزاری موفق هفتمین اجلاس مجامع آسیایی برای صلح (AAPP) در تهران و تبدیل به مجمع مجالس آسیایی

- برگزاری موفق اجلاس وزرای جنبش عدم تعهد در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی

- شرکت رئیس جمهور در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در بیشکک

- شرکت رئیس جمهور در اجلاس سران اوپک در ریاض و ارائه پیشنهاد حذف دلار از مبادلات نفتی

- انجام چهار دوره مذاکرات با طرف آمریکایی به منظور استقرار و تثبیت امنیت در عراق

- کسب حمایت سازمان کنفرانس اسلامی و گروه ۷ از فعالیت های هسته ای ایران

- برگزاری نشست وزرای تروئیکای جنبش عدم تعهد در تهران

- تأثیرگذاری و تقویت همکاری با سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهد و گروه ۷۷

- انجام ۳۹ سفر از سوی رئیس جمهور و بیش از یکصد سفر توسط وزیر امورخارجه به منظور تقویت و تنظیم روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورها و حوزه های مختلف و پیگیری دیپلماسی فعال در سطح منطقه و جهان.

ابراهیم محمدلو، از صاحب نظران سیاسی نیز معتقد است که سیاست های کارساز و دیپلماسی فعال دولت نهم تمام تحلیلگران مدعی غرب را زمینگیر کرده است.

وی می گوید: «سفر رئیس جمهور کشورمان به آمریکا یک سفر استراتژیک و هدفمند بود که علاوه بر رسالت دیپلماسی خود، گام های مؤثری را به منظور رسواکردن لابی صهیونیسم و سرکردگان آمریکا برداشت.»

وی با اشاره به کارنامه دولت در ابعاد بین المللی می گوید: «دیپلماسی دولت در زمینه اثبات حق مسلم انرژی صلح آمیز هسته ای نشان داد که این دولت بسیار فکورانه و با تدبیر اندیشیده و بدون هیچ ترسی وارد میدان مذاکره شده و همین دیپلماسی فعال که هم اکنون به نتیجه رسیده است در سفر دکتر احمدی نژاد کاملاً مشهود و قابل تقدیر بود، چراکه آقای احمدی نژاد شجاعانه و با جسارت تمام به طور واضح و روشن هیکل پوشالی صهیونیسم و دنیای استکبار ی غرب را بر همگان آشکار ساخت.»

امروز طرفداران دولت نهم بر این اعتقادند که مطرح کردن ایران به عنوان ابرقدرت منطقه ای و الگویی برای کشورهای مسلمان و بی اثر کردن بسیاری از نقشه های آمریکا برای خاورمیانه نتیجه دیپلماسی فعال، مقتدرانه و عزتمدار دولت کنونی است.

● اقدامات انفعالی غرب در مواجهه با ایران

دولت احمدی نژاد با اتخاذ مواضع ابتکاری همانند پیشنهاد گروه تحقیق حقوق بشر ایران در آمریکا و سایر کشورهای اروپایی، مناظره با رئیس جمهور آمریکا، نوشتن نامه به سران کشورها و ارائه بسته های پیشنهادی، طرح موضوع هولوکاست و دیگر مواضع اینچنینی در مقام یک پرسشگر در برابر مستکبران غربی ظاهر شده و آنان را به چالش کشیده است. تحلیل گران غربی بر این سخن معترفند که این نوع رفتار دیپلماسی ایران در آمریکا، اروپا و آسیا سبب بیداری ملت های منطقه و سایر ملت های مسلمان جهان شده است، به گونه ای که سخنرانی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل پرمخاطب ترین و جذاب ترین سخنرانی در میان رؤسای جمهور سایر کشورهای جهان بود و در کانون توجهات جهانی قرارگرفت. دکتر محمد کرمی راد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «دیپلماسی دولت نهم درعین حالی که بسیار شجاعانه، مقتدرانه و هوشمندانه است، در مسیر آرمان های بلند امام(ره) و رهبری و در خط انقلاب و اسلام حرکت می کند و تاکنون ندیده ایم که دولت کنونی در دفاع از منافع ملی و مصالح نظام با دشمنان قسم خورده ملت تعامل کند و کوتاه بیاید.»

کرمی راد می گوید: «رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیام انقلاب اسلامی و حرف دل تمام امت های اسلامی را به گوش جهانیان رسانید و همین خوی استکبارستیزی و شجاعت بی چون و چرای رئیس دولت ایران سبب شد تا سخنرانی آقای احمدی نژاد در دنیای اسلام و سراسر جهان بسیار موردتوجه قرار گیرد، از آن طرف هم صراحت رئیس جمهور سبب عصبانی شدن دشمنان گردید.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است که دیپلماسی فعال غیرانفعالی دولت نهم سبب شد تا کشورهای استکباری غرب در برابر مواضع قاطعانه ایران موضع انفعالی اتخاذ کنند و از روی اجبار به برخی خواسته های کشورمان تن دهند.

کرمی راد می گوید: «پافشاری دولت بر سر مسئله ای مثل انرژی هسته ای سبب شده تا اجماع جهانی در حمایت از دستیابی ایران به فناوری صلح آمیز هسته ای شکل بگیرد، گرچه این اجماع جهانی در گرد و غبار هیاهوی تبلیغاتی آمریکا و متحدانش چندان پیدا نیست اما تمامی آزاداندیشان جهان با مواضع قانونی و به حق کشورمان کاملاً موافقند.»

پرویز سروری، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم تهران نیز می گوید: «تغییر رفتار غرب، کشورهای استکباری و در رأس آنها آمریکا همواره از مهمترین مواضع دولت جمهوری اسلامی بوده است.»

دولت در ۳ سال گذشته سعی کرده که با فعال کردن دستگاه دیپلماسی عمومی و رسانه ای ازطریق مصاحبه های پی درپی رئیس جمهور با رسانه های خارجی، حضور فعال و پیاپی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و سفرهای متعدد منطقه ای و بین المللی، نقش ایران را در معادلات منطقه ای وبین المللی هرچه بیشتر گسترش دهد.

امروز سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی تا بدانجا گسترده شده که کشورهای جنوب آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نیز مشتاق شنیدن پیام حق طلبانه انقلاب اسلامی ایران هستند و از دوستان نزدیک کشورمان محسوب می شوند.

تداوم دیپلماسی فعال دولت نهم و ابتکارات خلاقانه شخص رئیس جمهور در تحرک بیشتر سیاست های خارجی سبب گردیده تا امروز ایران اسلامی خود به یک قطب قدرتمند که غرب را با تمام تجهیزات و ساز و برگش به چالش کشانده در جهان مطرح باشد و در کانون توجهات رسانه ای و افکار عمومی، متفکران، اندیشمندان و سایر مردم دنیا قرار بگیرد. بدون شک حفظ و استمرار چنین دستاورد گرانبهایی در آینده نیز بسیار لازم و ضروری و امری کاملاً حیاتی محسوب می شود.

با این حال باید گفت که اگر تا دیروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی با تهدید و ارعاب و شاخ و شانه کشیدن به دنبال وادار کردن ایران برای دست کشیدن از مواضع به حق و قانونی خود بودند و عده ای فریب خورده در داخل نیز از تریبون های مختلف سخنان دشمنان را با صدای بلند تکرار می کردند و بر طبل توخالی می دمیدند و به دنبال ناامید کردن مردم از ادامه راه انقلاب بودند، امروز اما ایران اسلامی در سایه دیپلماسی عزتمدار دولت نهم در سال های اخیر توانسته است از هرگونه مانعی که از جانب غرب بر سر راه پیشرفت ما گسترانیده شده عبور کند و در برابر تهدیدات دشمنان خم به ابرو نیاورد و بسیار منسجم در راه آبادانی و پیشرفت همه جانبه قدم بردارد.

دستیابی دانشمندان جوان ایرانی به چرخه سوخت هسته ای، موفقیت های چشم گیر در عرصه های علمی و فن آوری و بی اثر بودن قطعنامه های غیرقانونی و غیرمنطقی سازمان ملل علیه کشورمان همگی نشان می دهد که ایستادگی بی چون و چرای دولت و ملت ایران سبب باز شدن راه های مسدود و عقب نشینی دشمنان شده است.

● ایستادگی در برابر باج خواهان

دولت جمهوری اسلامی با ایستادگی و مقاومت در برابر برخی زیاده طلبی های قدرت های بزرگ در طول سال های اخیر نه تنها هیچگونه ترس و واهمه ای به خود راه نداده، بلکه با به کارگیری این راهبرد، در عین حالی که در تعامل هرچه بیشتر با جامعه جهانی تلاش کرده است، توانسته به جهانیان به ویژه ملت های در حال توسعه ثابت کند که سیاست ایران در مقابل قدرت های بزرگ یک سیاست تهاجمی محض نبوده است، بلکه مقاومت در برابر باج خواهی ها و زیاده طلبی های استکبار جهانی بوده است.

بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران سیاسی براین باورند که دولت نهم با بهره گیری از این روش توانسته توقعات قدرت های بزرگ را از ایران خصوصاً در مسئله پرونده هسته ای به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهد و جامعه جهانی را با واقعیت انکارناپذیر دستیابی دانشمندان جوان ایرانی به چرخه صلح آمیز سوخت هسته ای آشنا کند.

«محمدعلی جهانی فرد» کارشناس علوم سیاسی و استاد دانشگاه در این باره به سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «دیپلماسی فعال و پرتحرک دولت کنونی تا حدی بوده که هم اینک به جرئت می توان ادعا کرد که ایران در منطقه خاورمیانه حرف اول را می زند، یعنی در هر نشست یا کنفرانس و یا گردهمایی که در منطقه خاورمیانه صورت می گیرد اگر نظر مثبت ایران در آن زمینه جلب نشود. هر تصمیمی که اتخاذ شود بدون شک با شکست مواجه می شود.»

این استاد دانشگاه به بن بست آمریکا در عراق اشاره می کند و می گوید: «اگر دقت کرده باشید آمریکا در عراق به بن بست رسیده بود و برای فرار از این موضوع تنها چاره کار را مذاکره مستقیم با ایران می دید و یا کشورهای غربی هر تصمیمی که درباره خاورمیانه می گیرند اگر با موافقت کشورمان نباشد محکوم به شکست است، حال تمام این مسائل نشان می دهد که نقش راهبردی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و تأثیر آن بر دولت های منطقه و حتی جهان بسیار پررنگ است.»

این کارشناس علوم سیاسی می گوید: «دولت دکتر احمدی نژاد در زمانی سکان اجرایی کشور را به دست گرفته که در سیاست خارجی با فشارهای غرب برای محروم کردن ایران از فناوری صلح آمیز هسته ای روبرو بودیم و در واقع کشورمان در تنگناهای زیادی قرار داشت، اما امروز دیپلماسی فعال دولت نهم با ایستادگی خود دربرابر زورگویان توانست تهدیدهای دشمنان را نقش برآب کند و با ادبیات پرسشگرانه درعرصه جهانی ظاهر شود.»

● نقش ایران در خاورمیانه

«رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل برخلاف سران عرب که شتابان به دیدار با مقامات صهیونیستی می روند و حتی یک کلمه از جنایات آمریکا و اسرائیل انتقاد نمی کنند، آمریکا و اسرائیل را به باد انتقاد گرفت، دولت واشنگتن از نظام ایران هراس دارد و از آن خیلی حساب می برد و به همین جهت جلوی افسارگسیختگی وماجراجویی اسرائیل را گرفت.»

بخشی از سرمقاله روزنامه فرامنطقه ای عربی زبان «القدس العربی» را خواندید که درباره سخنان اخیر رئیس جمهورکشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل به چاپ رسانده بود.

محمد کبیری، از تحلیل گران مسائل سیاسی می گوید: «دولت نهم با تأکید بر حفظ آرامش منطقه و نقش مؤثری که در ساماندهی و فرونشاندن آشوب ها ایفا نموده توانست طرح کلان خاورمیانه بزرگ را که در واقع متغیر اصلی در راهبرد خاورمیانه ای آمریکا در سال های پس از رویداد ۱۱سپتامبر بود نقش برآب کند، به گونه ای که امروز تهران خود در مقام پرسشگر، استیلا جویان و عاملان بر هم ریزی آرامش منطقه را به چالش کشیده است.»

وی می گوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران با ایجاد سیاست خارجی تهاجمی نرم افزارانه و پیوند میان بخش اعظم کشورهای جهان و نیز برقراری نوعی همگرایی بین کشورهای اسلامی علیه سیاست های آمریکا توانسته از همه ظرفیت های موجود استفاده کند.»

یکی از بارزترین موضوعات قابل تامل در کارنامه دولت در سیاست خارجی این است که رئیس جمهور کشورمان از تریبون سازمان ملل و در سنگر دشمن و در قلب شیطان بزرگ به خوبی از اهداف و مواضع عدالت خواهانه کشورمان دفاع کرد و نقدهای چالشی و محکمی را علیه کشورهای استکباری غربی بیان نمود، به گونه ای که سخنان آقای احمدی نژاد پرمخاطب ترین و بحث انگیزترین سخنان در میان روسای جمهوری تمامی کشورهای جهان بود. کبیری می گوید: «دولت اصولگرای احمدی نژاد برای احقاق حق مسلم ایران در استفاده صلح آمیز از چرخه سوخت هسته ای، این مسئله را در کانون دیپلماسی و سیاست های خارجی خود قرار داد و رویکرد حق طلبانه و استقامت جویانه ای را در این باره اتخاذ کرد که این موضوع نه تنها به پیشرفت و آبادانی ایران در بعد فنی و تکنیکی منجر شد بلکه باعث بازتولید عزت و اعتلای روحی مردمی گشت که سال ها آن ها را از اعتماد به نفس محروم کرده بودند.»

وی می گوید: «علیرغم تلاش گسترده جبهه غرب علیه فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران، قاطعیت دولت در سایه حمایت مقام معظم رهبری باعث دستیابی دانشمندان ایرانی به چرخه سوخت هسته ای شد، یعنی در واقع ایستادگی دولت بر سر مواضع صلح آمیز هسته ای و اجتناب از اعطای امتیازهای بی مورد به غرب که منجر به شکستن اجماع جهانی علیه ایران گردید، از یکسو باعث شد تا مسئله تعامل با ایران دارای انرژی هسته ای مطابق با نظریه برژینسکی در حال تبدیل شدن به نظریه غالب در میان کشورهای غربی باشد و از سوی دیگر این رفتار به الگویی برای سایر ملل تحت سلطه در مواجهه با انحصارطلبی استکبار تبدیل شود.»

● نقشه های استکبار نقش برآب است

طرح خاورمیانه بزرگ، پروژه تغییر نظام های سیاسی منطقه، حاکمیت و بسط دموکراتیزاسیون آمریکایی در منطقه خاورمیانه اسلامی، توسعه سبک زندگی آمریکایی و به دنبال آن تصرف عراق و نهایتاً تقسیم کشورهای خاورمیانه به دو گروه میانه رو و تندرو و پروژه اختلاف افکنی بین شیعه و سنی از جمله برنامه های کلان آمریکا در منطقه استراتژیک خاورمیانه و در راستای تنگ کردن حلقه محاصره ایران صورت گرفته که باید گفت دولت با دیپلماسی پویا و پرتحرک خود تمامی این نقشه ها را نقش برآب کرده است.

دکتر محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «یکی از نقاط قوت دولت کنونی دیپلماسی فعال بوده، گرچه در برخی موارد قابل نقد است اما باید اذعان داشت که دولت موفق شده ضمن دفاع از منافع ملی اعم از عرصه های جهانی، موضوع آژانس انرژی اتمی، مباحث منطقه ای و فرامنطقه ای به صورت فعال و مبتکرانه ظاهر شود، به شیوه ای که امروزه توفیقات دیپلماسی دولت کاملاً آشکار و عیان است.»

دکتر فرهنگی از مزایای دیپلماسی فعال دولت احمدی نژاد چنین می گوید: «پویایی و فعالیت قابل ستایش دولت در سیاست های خارجی و دیپلماسی به گونه ای بود که از بسیاری خطرات جلوگیری شد و ملت و کشور ما از گزند حوادث ناخواسته دشمنان درامان ماند، این مسئله حتی به پیشبرد پروژه های داخلی نیز منجر شد.»

از دکتر فرهنگی می خواهم درباره نقش دیپلماسی خارجی بر پیشرفت پروژه های داخلی بیشتر توضیح دهند، وی می گوید: «برخی پروژه های داخلی با توجه به انسجام دیپلماسی خارجی با سرعت و کارآمدی بیشتر به جلو هدایت شد، به گونه ای که حتی قطعنامه های ضعیف و محدود شورای امنیت نتوانست خللی در روند پروژه های داخلی ایجاد کند.»

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه می گوید:«حال اگر این دیپلماسی مبتکرانه و فعال بتواند با کارآمدی بخش های مختلف در داخل کشور همراه شود نسبت به همدیگر هم افزایی خواهند داشت و باعث پیشرفت کشور می شود و خصوصاً می تواند در بخش اقتصاد توفیقاتی را کسب کنیم.»

دکتر فرهنگی در پاسخ به این سؤال که چه نقدی بر دیپلماسی خارجی دولت وارد می دانید می گوید: «در برخی زمینه ها می توانستیم بهتر عمل کنیم اما در کل سیاست دولت در عرصه بین الملل قابل دفاع است، اما با تداوم حساب شده و کارشناسی دیپلماسی خارجی می توانیم گام های بهتری توأم با نوآوری برداریم.»

● دیپلماسی مبتنی بر آرمان های انقلاب

پرویز سروری نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید: «دیپلماسی جمهوری اسلامی باید مبتنی بر آرمان های انقلاب اسلامی و گفتمان امام(ره) و رهبری باشد و دولت باید بتواند این گفتمان را در سطح جهان منتشر نماید، با این حال بنده معتقدم در سال های اخیر دیپلماسی جمهوری اسلامی توسط دولت نهم ترمیم شده و از مسائل تنگ و بسته ای که در گذشته اسیر آن بوده ایم عبور کرده و تحرک بیشتری با دولت های جهان داریم.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید: «دولت کنونی به خوبی توانسته با دولت هایی که قبلاً با ما کمتر رابطه داشتند ارتباط تنگاتنگ و دو سویه ای برقرار کند و پیام انقلاب را، حتی به گوش آمریکای لاتین هم برساند.»

سروری به ثمرات افزایش دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی اشاره می کند و می گوید: «امروز تعامل خوبی با کشورهای جهان و خصوصاً منطقه خاورمیانه داریم، اگر این تحرکات و پویایی را افزایش دهیم سبب می شود تا از هجمه آمریکا و برخی کشورهای زورگو علیه کشورمان کاسته شود و به نوعی ذهن ملت ها و دولت های جهان نسبت به حقانیت جمهوری اسلامی آشنا می شود و کمتر تحت تاثیر تبلیغات منفی غرب علیه ما قرار می گیرند.» این نماینده مردم تهران می گوید: «هر چقدر در سطح بین الملل ارتباط خود را با دولت ها و ملت های جهان کاهش دهیم قطعاً دشمنان چهره ای غیرموجه و غیرمنطقی از ما ترسیم می کنند، اما باید گفت که دولت کنونی از بسترهایی در ارتقاء سطح دیپلماسی کشورمان استفاده کرده که قبلاً از این بسترها کمتر استفاده می کردیم، به عنوان مثال سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و سخنان قاطعانه و حق طلبانه ایشان سبب شد تا ندای مظلومیت ما از بلندگوی دشمنان به گوش جهانیان برسد و از حاشیه هایی که آمریکا و متحدانش علیه ما درست کرده اند کاسته شود.»

سروری معتقد است که دیپلماسی ما باید پرتحرک، چالشی، مقتدرانه و منادی گفتمان انقلاب اسلامی باشد.

ایرج نظافتیهمچنین مشاهده کنید

سایت رکناسایر منابعروزنامه آرمان ملیخبرگزاری ایرناسایت بیتوتهسایت دیپلماسی ایرانیسایت اقتصاد 24سایت برترینهاخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت اعتماد آنلاین