جمعه, ۷ بهمن, ۱۴۰۱ / 27 January, 2023
مجله ویستا

درساژ چیست


درساژ چیست

درساژ, مادر ورزشهای سواركاری است و اگر به آن بها داده نشود و اسب به درستی تربیت نشود هیچگاه قادر نیست از تمام توان برای اجرای حركتهایش بهره بگیرد

این‌ لغت‌ فرانسوی‌، و معنی‌ آن‌ در لغت‌نامه‌، نظم‌ دادن‌ و مرتب‌ و منظم‌ كردن‌ است‌. پس‌ در حقیقت‌، نظم‌ دادن‌ به‌ حركت‌های‌ طبیعی‌ اسب‌ را می‌توان‌ درساژ نامید.

درساژ، مادر ورزشهای‌ سواركاری‌ است‌ و اگر به‌ آن‌ بها داده‌ نشود و اسب‌ به‌ درستی‌ تربیت‌ نشود هیچگاه‌ قادر نیست‌ از تمام‌ توان‌ برای‌ اجرای‌ حركتهایش‌ بهره‌ بگیرد.

هراسبی‌، حتی‌ اسبی‌ كه‌ به‌ گاری‌ بسته‌ می‌شود، نیاز دارد تا بطور اصولی‌ وپایه‌ای‌ برای‌ آن‌ كار آموزش‌ ببیند. اسبی‌ كه‌ برای‌ سواری‌ آزاد در نظر گرفته‌ می‌شود و صرفاً وظیفه‌ای‌ تفریحی‌ و سرگرم‌ كننده‌ای‌ را عهده‌دار است‌، هم‌ نیاز دارد آموزش‌ ببیند. یعنی‌ حركتهایش‌ نظم‌ و تربیت‌ داشته‌ باشد، به‌ عنوان‌ مثال‌ اگر سوارش‌ در بیابان‌ از او پیاده‌ شد، به‌ آرامی‌ در كنارش‌ ایستاده‌ و اجازه‌ بدهد دوباره‌ به‌ راحتی‌ سوارش‌ شود. همین‌ خود می‌تواند درساژ باشد. پس‌ می‌توان‌ گفت‌ درساژ در ابتدا یعنی‌، آشنا كردن‌ كره‌ به‌ گلگیر و نظافت‌ و بلند كردن‌ دست‌ و پا تا آخرین‌ مراحل‌ هنر نمایشی‌ كه‌ خرامش‌ و یورتمه‌ در جا و... باشد.

یك‌ سواركار باید خود به‌ درستی‌ آموزش‌ دیده‌ باشد مثل‌ طفلی‌ كه‌ وارد دبستان‌ می‌شود و تا به‌ دكتری‌ رسیدن‌ زحمت‌ و مرارت‌ و دود چراغ‌ خوردن‌ لازم‌ دارد، طی‌ مراحل‌ ابتدایی‌ تا دكترای‌ این‌ رشته‌ هم‌ مرارت‌ دارد.

گامهای‌ انتقالی‌: در شروع‌ آموزش‌ اسب‌ درساژ، باید نحوهٔ‌ صحیح‌ حركت‌ با گامهای‌ طبیعی‌ - متعادل‌ و آهنگین‌ - همان‌ روشی‌ كه‌ در یورتمه‌ به‌ آن‌ رسیده‌، به‌ او آموخته‌ و اسب‌ یاد بگیرد به‌ نرمی‌ و زیبائی‌ هرچه‌ تمامتر از گامی‌ به‌ گامی‌ دیگر حركت‌ انتقالی‌ مستقیم‌ و یا معكوس‌ انجام‌ دهد.

نیم‌ توقف‌: نیم‌ توقف‌ از با اهمیت‌ترین‌ اصول‌ سواركاری‌ است‌ و باید خیلی‌ زود به‌ اسب‌ آموخته‌ شود. با اجرای‌ نیم‌ توقف‌ اسب‌ را به‌ تعادل‌ مجدد یا متعادل‌تر شدن‌ دعوت‌ می‌كنیم‌. نیم‌ توقف‌ به‌ مثل‌ مبتدائی‌ برای‌ خبر، اسب‌ را برای‌ اجرای‌ حركت‌ بعدی‌ هشیار و آماده‌ می‌كند.

پس‌، ابتدا باید نیم‌ توقف‌ داد و سپس‌ حركت‌ بعدی‌ را با اجرای‌ اثرهای‌ مناسب‌ آن‌ حركت‌، از اسب‌ خواست‌.

برای‌ آموزش‌ نیم‌ توقف‌ سوار باید وضعیت‌ خود راروی‌ اسب‌ تصحیح‌ كند. با فشار ساقها، اسب‌ را به‌ جلو رانده‌، انگشتان‌ دستهایش‌ به‌ آرامی‌ جمع‌ شوند. نشست‌ خیلی‌ جزئی‌ سبك‌ شده‌ و به‌ محض‌ دریافت‌ جواب‌ مساعد از اسب‌، انگشتان‌ دستها باز می‌شوند تا اسب‌ با استفاده‌ از پاها، خود را جمع‌ كند.سوار بعد از این‌ او را با گام‌ معمولی‌ یا هرگام‌ دلخواه‌ دیگری‌ به‌ حركت‌ وامیدارد. پس‌ از آموزش‌ نیم‌ توقف‌ به‌ اسب‌، از مزایای‌ بیشمار همكاری‌ او با خود بهره‌مند خواهید شد.

برای‌ آموزش‌ نیم‌ توقف‌ به‌ اسب‌ جوان‌، قدم‌ بروید در وسط‌ خط‌ حصار، تكرار رو كرده‌ بطرف‌ مركز میدان‌ حركت‌ كنید، در مركز اثرهای‌ ایست‌ را اجرا كنید.این‌ تمرین‌ را حداقل‌ ۲۰ بار تكرار كنید تا اسب‌ خود را با اثر وفق‌ داده‌ و ایست‌ كند، پس‌ از مكثی‌ كوتاه‌ دوباره‌ حركت‌ كنید.

به‌ گام‌ یورتمه‌ برویدو با اجرای‌ اثرهای‌ حركت‌ انتقالی‌ معكوس‌ او را به‌ قدم‌ بیاندازید. همزمان‌ با اثرهای‌ نشیمن‌، ساِق و دست‌ از صدا هم‌ استفاده‌ كنید. هنگامیكه‌ اسب‌ به‌ اثرهای‌ بازدارنده‌ و انتقالی‌ معكوس‌ جواب‌ داده‌ با استفاده‌ مجدد از اثرهای‌ نشیمنی‌ و ساِق و آزاد شدن‌ انگشتان‌ دستها، مجدداً او را در همان‌ گام‌ قبلی‌ به‌ جلو برانید. پس‌ از اینكه‌ مطمئن‌ شدید اسب‌ روی‌ خط‌ وسط‌ به‌ اثرهای‌ انتقالی‌ معكوس‌ و مستقیم‌ جواب‌ می‌دهد، اثرهای‌ نیم‌توقف‌ را در جای‌ جای‌ محوطه‌ تمرین‌ به‌ اجرا بگذارید تا، اسب‌ در گام‌ یورتمه‌ و پی‌در پی‌ به‌ اثرهای‌ نیم‌ توقف‌ به‌ درستی‌ جواب‌ بدهد. پس‌ از اینكه‌ اسب‌ در گامهای‌ سه‌ گانه‌ قدم‌، یورتمه‌ و چهارنعل‌ متعادل‌ شد، می‌توانید نیم‌ توقف‌ را در این‌ گامها هم‌ به‌ اجرا بگذارید.همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری تسنیمسایت عصرایرانسایت همشهری‌آنلاینسایت مجله شبکهروزنامه آرمان ملیسایت زومیتسایت مثلث آنلاینروزنامه توسعه ایرانیروزنامه ایرانروزنامه همشهری