شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

هیپرتانسیون و پیش از آن


هیپرتانسیون و پیش از آن

هیپرتانسیون غالباً در کودکان بدون تشخیص باقی می‌ماند. یک موضوع مهم وسعت افزایش اسپورادیک فشارخون (BP) و تداوم آن در نوجوانان است. طی یک بررسی، محققان تداوم هیپرتانسیون (BP سیستولی …

هیپرتانسیون غالباً در کودکان بدون تشخیص باقی می‌ماند. یک موضوع مهم وسعت افزایش اسپورادیک فشارخون (BP) و تداوم آن در نوجوانان است. طی یک بررسی، محققان تداوم هیپرتانسیون (BP سیستولی یا دیاستولی بیش از صدک ۹۵) یا پره هیپرتانسیون Prehypertension (BP سیستولی یا دیاستولی بیش از صدک ۹۰ یا بیش از ۸۰/۱۲۰ میلی‌متر جیوه ولی کمتر از آستانه‌ی هیپرتانسیون) را در ۸۵۳۳ نوجوان مورد ارزیابی قرار دادند که BP آنها در سن ۱۳، ۱۴ یا ۱۵ سالگی اندازه گرفته شده بود و ۲ تا ۴ سال بعد هم تکرار شده بود.

در آغاز ۶۷% پسران و ۷۷% دختران نورموتانسیو بودند، بسیاری از اینان ۲سال بعد هم نورموتانسیو بودند ولی ۳۱ و ۱۲% بعد از ۲ سال پره‌هیپرتانسیو و ۵ و ۴% دچار هیپرتانسیون شده بودند . در میان پسران و دخترانی که در ابتدا پره‌هیپرتانسیو طبقه‌بندی شدند ( به ترتیب ۲۱ و ۱۳%)، بعد از ۲ سال ۵۰ و ۲۴% پره‌هیپرتانسیو باقی ماندند و ۱۴ و ۱۲% به ‌هیپرتانسیون مبتلا شدند. در میان آن عده که در ابتدا‌ هیپرتانسیو(۱۱% پسران و ۱۰% دختران) بودند، بعد از ۲ سال ۳۱ و ۲۶% هیپرتانسیو باقی ماندند و ۴۷ و ۲۶% پره‌هیپرتانسیو بودند.در میان پسران و دختران، تغییرات بعد از ۴ سال مشابه تغییرات بعد از ۲سال بود و فشار سیستولی به طور قابل توجه با افزایش وزن همراهی داشت.