دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024
مجله ویستا

ویلهلم‌ وونت‌


ویلهلم‌ وونت‌ در سال‌ ۱۸۳۲ در شهر كوچكی‌نزدیك‌ مانهایم‌ آلمان‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود.
كودكی‌ او در تنهایی‌ و تخیل‌گذشت‌. او به‌ عنوان‌تنها فرزند در خانواده‌ بود; زیرا برادر …

ویلهلم‌ وونت‌ در سال‌ ۱۸۳۲ در شهر كوچكی‌نزدیك‌ مانهایم‌ آلمان‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود.

كودكی‌ او در تنهایی‌ و تخیل‌گذشت‌. او به‌ عنوان‌تنها فرزند در خانواده‌ بود; زیرا برادر بزرگ‌ترش‌دور از خانواده‌ و در یك‌ مدرسه‌ شبانه‌ روزی‌ به‌تحصیل‌ می‌پرداخت‌. ویلهلم‌ از همان‌ دوران‌كودكی‌ رویای‌ نویسنده‌ شدن‌ را در ذهن‌ خودمی‌پروراند، اما در مدرسه‌ نمره‌های‌ ضعیف‌می‌گرفت‌. وونت‌ خاطر خوشی‌ از پدرش‌نداشت‌. روزی‌ پدرش‌ به‌ مدرسه‌ او آمده‌ بود و به‌سبب‌ بی‌ توجهی‌ وونت‌ نسبت‌ به‌ معلم‌، به‌ صورت‌پسرش‌ سیلی‌ زد. همچنین‌ او با همكلاسی‌هایش‌ به‌خوبی‌ كنار نمی‌آمد و معلمانش‌ او را مسخره‌می‌كردند. وونت‌ به‌ تدریج‌ یاد گرفت‌ به‌خیالپردازی‌های‌ خود مسلط شود و حتی‌محبوبیت‌ نسبی‌ پیدا كند. اگرچه‌ همواره‌ از مدرسه‌بیزار بود، اما زمانی‌ كه‌ در ۱۹ سالگی‌ فارغ‌التحصیل‌ شد، برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌ آماده‌ بود.

وونت‌ تصمیم‌ گرفت‌ پزشك‌ شود یا بتواند ضمن‌دنبال‌ كردن‌ هدف‌ خود كه‌ فعالیت‌ علمی‌ بود،مخارج‌ زندگی‌ خود را نیز تامین‌ كند.

او پی‌ برد كه‌ كار پزشكی‌ را دوست‌ ندارد; لذارشته‌ اصلی‌ خود را به‌ فیزیولوژی‌ تغییر داد. سپس‌زیر نظر فیزیولوژیست‌ بزرگ‌ «یوهانس‌ مولر»تحصیل‌ كرد و درجه‌ دكترا گرفت‌ و بعد مشغول‌ به‌كار در دانشگاه‌ و تدریس‌ شد.

او سخنرانی‌ هایی‌ مربوط به‌ ذهن‌ انسان‌ها وحیوان‌ها را ارائه‌ داد كه‌ این‌ سخنرانی‌ها به‌صورت‌ كتاب‌ درآمد و تا مدتها پس‌ از مرگ‌ وی‌ نیزبارها تجدید چاپ‌ شد. در سال‌ ۱۸۶۸ وونت‌ درهایدلبرگ‌ درسی‌ را در زمینه‌ روانشناسی‌فیزیولوژیكی‌ ارائه‌ داد كه‌ تاكنون‌ در جهان‌ چنین‌بحثی‌ مطرح‌ نشده‌ بود. و بعد كتاب‌ «اصول‌روانشناسی‌ فیزیولوژیكی‌» را به‌ چاپ‌ رساند ومورد توجه‌ بزرگان‌ روانشناسی‌ قرار گرفت‌. وونت‌۱۰ سال‌ در تدوین‌ روانشناسی‌ فرهنگی‌ وقت‌صرف‌ كرد. او باور داشت‌ كه‌ كاركردهای‌ ذهنی‌ساده‌تر، مانند احساس‌ بیرونی‌ و ادراك‌ رامی‌توان‌ مطالعه‌ كرد.

روانشناسی‌ فرهنگی‌ وونت‌ به‌ بررسی‌ مراحل‌گوناگون‌ تحول‌ ذهنی‌ انسان‌ آن‌ گونه‌ كه‌ در زبان‌،هنرها، افسانه‌ها، آداب‌ و رسوم‌ اجتماعی‌، حقوق‌و اخلاقیات‌ جلوه‌ پیدا می‌كنند، می‌پرداخت‌.

وی‌ بین‌ سال‌های‌ ۱۸۳۲ و ۱۹۲۰، حدود ۵۴هزار صفحه‌ یعنی‌ نزدیك‌ به‌ ۲/۲ صفحه‌ در هر روزمطلب‌ نوشت‌. وی‌ از خود چندین‌ كتاب‌ در زمینه‌فلسفه‌، فیزیولوژی‌ و روانشناسی‌ به‌جا گذاشت‌ و درسال‌های‌ متمادی‌، مورد تجدید چاپ‌ قرارگرفت‌.