یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

سیدموسی زرابادی قزوینی


جنسیت: مرد
نام پدر: سیدعلی حسینی
تولد و وفات: (۱۲۹۴ -۱۳۵۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه
در قزوین و تهران به علوم منقول و معقول پرداخت. حاج ملا علی اکبر ایزدی …

جنسیت: مرد
نام پدر: سیدعلی حسینی
تولد و وفات: (۱۲۹۴ -۱۳۵۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه
در قزوین و تهران به علوم منقول و معقول پرداخت. حاج ملا علی اکبر ایزدی سیادهنی تاکستانی از استادان وی بود که سید موسی "تقریرات" درس فقه و اصول ایشان را نگاشته است. وی در تهران در محضر استاد میرزا حسن کرمانشاهی و سید شهاب‌الدین شیرازی و شیخ علی نوری حکمی و شیخ فضل‌الله نوری کسب فیض کرد. شیخ علی الهیان تنکابنی و شیخ مجتبی قزوینی خراسانی و شیخ هاشم قزوینی و سیدمحمد تقی معصومی اشکوری و سیدعلی محمد حاج سیدجوادی و بسیاری دیگر از شاگردان وی می‌باشند. از آثارش: "تعلیقه بر بخشی ارز "رسائل"؛ حاشیه بر "مطول" ، بخش علم بیان؛ حاشیه بر "مکفایهٔ‌الاصول"؛ شرح "سلامان و ابسال" ابن سینا؛ رسالهٔ "اعتقادات" ، به عربی؛ حاشیه بر "منظومه" سبزواری؛ حاشیه بر "شرح اشارات" ، بخش الهیات؛ "اصول‌الدین" ، به فارسی؛ رساله‌ای در بارهٔ مشروطیت؛ حاشیه بر "منطق اشارات".