سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

سیدصالح صالح بروجردی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) ز ۱۰۸۳ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از سادات بروجرد که مدتی وزیر آن شهر بود و بعد معزول شد و روانه سفر مکه معظمه گردید. بعد از مراجعت …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) ز ۱۰۸۳ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از سادات بروجرد که مدتی وزیر آن شهر بود و بعد معزول شد و روانه سفر مکه معظمه گردید. بعد از مراجعت ، به‌سبب قابلیت ، حسین پاشا او را در بصره نگاه داشت و به اتفاق وی به هند رفت و از مقربان درگاه اورنگ‌زیب شد و به‌گفتۀ نصرآبادی در ۱۰۸۳ ق از صاحب منصبان بود. از سیدصالح اشعاری در تذکره‌ها به‌جای مانده است.