یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

نقش مدیریت مالی در بازار سرمایه


نقش مدیریت مالی در بازار سرمایه

مدیریت مالی عهده دار حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام با رعایت مسئولیتهای اجتماعی بنگاه می باشد

۱-نقش مدیریت مالی در توسعه بازار سرمایه

جواب : مدیریت مالی عهده دار حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام با رعایت مسئولیهای اجتماعی بنگاه میباشد. این وظیفه از طریق مدیریت کارآمد جریان های نقدی کوتاه و بلندمدت هر بنگاه اقتصادی میسر است. با توجه به روند جهانی شدن، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام‌های مالی جهانی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند تا بنگاههای اقتصادی بتوانند موقعیت مالی خود را در دنیای متلاطم امروز تثبیت کنند. رشته مدیریت مالی در واقع پاسخگوی این نیاز مبرم است. فارغ التحصیلان این رشته مالی با یاد گیری تئوری‌های نوین مدیریت مالی و کاربرد آنها باید قادر باشند با ارائه راهکار‌هایی برای بسط و توسعه سرمایه‌گذاری، گام‌های مؤثری در حل مشکلات اقتصادی بنگاهها ی اقتصادی بردارند. دانش‌آموختگان مدیریت مالی علاوه بر توانایی تجزیه و تحلیل و حضور فعال در بازارهای مالی می‌توانند وضعیت مالی شرکت‌ها و مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهند و در اخذ تصمیمات مالی مؤثر در سازمان‌ها، نقش اساسی ایفا کنند. نظر به برنامه درسی این رشته در دانشگاههای کشور که شامل مباحث تئوری مدیریت مالی در حوزه های مختلف همچون سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی (ارائه روش‌های نوین مالی) تامین مالی و اعتباری می‌تواند در پست‌های مرتبط سازمانی از جمله معاونت مالی (در مفهوم جدید آن) و معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها می‌باشد انتظار بازار آن است که با بیشتر شدن این فارغ‌التحصیلان و تصدی مناصب مالی بازار شاهد رفتارهای عقلائی باشد. علیرغم آنکه در چند ساله اخیر ما شاهد حضور تعداد قلبلی از این فارغ التحصیلان در بازارهای مالی و پولی هستیم اما آنان توانسته‌اند توانائیهای خودررا به منصه ظهور برسانند. با توجه به موارد فوق می‌توان وظایف یا نقش مدیریت را تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، حسابداری و کنترل، پیش‌بینی و طرح‌ریزی بلندمدت، قیمت‌گذاری محصولات دانست.

۲-خروجی مدیریت مالی خوب برای بازار

جواب : از آنجا که فارغ التحصیل این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی در حوزه های مختلف همچون سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی (ارائه روش های نوین مالی) تامین مالی و اعتباری می توانند در پست های مرتبط سازمانی از جمله معاونت مالی (در مفهوم جدید آن) و معاونت سرمایه‌گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانک‌ها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و آنالیست ارشد بورس و شرکت های سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد.

۳- چرا بازار ما با خلاء این نوع مدیران و متخصصان روبروست؟و این خلا چه معایب برای بازار دارد؟

جواب : کم توجهی به بخش پاسخگوئی که شامل حسابداری و امور مالی میباشد و همچنین رویه های جاری ستنی مدیریت و ترس از بکارگیری نیروهای کارآمد ( که باعث جابجائی نیروی سنتی با نیروی کارآمد میشود ) عملا باعث بیتوجهی به فارغ التحصیلان این رشته شده است

۴-به منظور توسعه و گسترش این حوزه در بازار چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

جواب : در سالهای اخیر، دامنه فعالیت و مسئولیتهای مدیران مالی گسترش یافته و با تغییرات چشمگیری مواجه شده است. مدیران مالی، با استفاده از خدمات تخصصی حسابداری مدیریت و امور مالی بطور روزافزونی در اداره واحدهای انتفاعی تشریک مساعی می‌کنند و مسئولیتها و وظایف بیشتری را به عهده می‌گیرند. انجام این وظایف، مستلزم درک روشن ارتباطات تئوریهای حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، و امور مالی و بکارگیری آگاهانه تکنیکهای مربوط است. ضمناً، استفاده شتاب‌آمیز از کامپیوتر، به ویژه ریزکامپیوترها، به منظور تجزیه و تحلیل اثربخش تصمیمات مالی، بکارگیری مدلهای ریاضی را بری انجام این تحلیلها و همچنین، حل مسائل مدیریت مالی ایجاب می‌کند. در شرایط ضعیتهای پیچیده بازارهای مالی، انجام این قبیل بررسیها بدون آشنایی با تئوری و مفاهیم اساسی امور مالی و ارتباط آن با تئوریهای حسابداری مالی و حسابداری مدیریت امکان‌پذیر نیست.

۵-نقش مدیریت مالی در بازار کلان و خرد؟

جواب : در کشور ما در حوزه اقتصاد کلان یکی از موارد بسیار مهم برای توسعه اقتصادی کشور بازار سرمایه و پول است. در واقع بورس یک کشور ابزاری برای ارزیابی وضعیت اقتصادی آن کشور است.از طرف دیگربخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم می‌گرد: بازار پولی که عمدتا توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود که مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد. بورس یک نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر موسسات و سازمانها ،وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد. بنابراین بازار پول بازاری است که در آن اوراق بهادار کوتاه مدت (با عمر کمتر از یکسال) داد و ستد می شوند مثل اسناد خزانه یا اسناد تجاری ، ولی در بازار سرمایه اوراق بهادار بلند مدت(با عمر بیش از یکسال) داد و ستد می شوند. مثل سهام و اوراق قرضه بلند مدت. این حوزه ها که عملا حوزه توانمندی فارغ التحصیلان مدیریت مالی است که درحال حاضر ما با کمبود قابل توجهی در این زمینه مواجه هستیم . به طور کلی هر محیطی اعم از محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره به نوعی بر وضعیت بورس و بازار سرمایه یک کشور تاثیر می گذارد. به عنوان نمونه وضعیت تولید یک کشور، صادرات و واردات، کاهش هزنیه های تولیدی و بهبود روشهای تولیدی و صنعتی در کشور و به طور کلی همه عوامل محیطی را می توان در روند رشد شاخص های اقتصادی کشور و در بطن بورس جستجو نمود زیرا یکی از ویژگیهای حرکت به سوی توسعه اقتصادی این است که مجموعه اقتصاد بتواند منابع پس انداز را به سوی سرمایه گذاریهای مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت مازاد به سرمایه گذاریهای خارجی هدایت کند. این وظیفه ای است که توسط بازار سرمایه انجام می شود.

۶-جایگاه مدیریت مالی دربازار های جهانی و مقایسه آن با ایران

جواب : از آنجا که یکی از وطایف مدبران مالی بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها (O) و تهدیدهای خارجی (T) و اقدام پیشگیرانه مناسب با توجه به نقاط قوت (S) و نقاط ضعف (W) یک بنگاه اقتصادی و آشنائی با متغیرهای استراتژیک در سازمانها و نحوه سیاستگذاریها، هدف بندیها، برنامه ریزیها، و تصمیم گیریهای استراتژیک در سطح مدیریت سازمانهای صنعتی میباشد نقش این افراد در سطوح مدیریت میانی و ارشد سازمانها بسیار مهم و حیاتی بوده زیرا مدیریت مالی با مطالعهٔ نظام‌مند پدیده‌های اقتصادی با استفاده از داده‌های مشاهده‌شده سر و کار داشته به عبارتی، اقتصادسنجی علم تحلیلهای آماری از مدلهای اقتصادی را انجام و مدل سازی مینمایند.جذب چنین نیروی انسانی کارآمدی با هزینه کردن سرمایه‌‌ای امکانپذیر است لذا توصیه می‌شود همچون بنگاههای بزرگ بین‌المللی، بنگاههای بزرگ کشور و نهادهای مالی- پولی، با اعطای بورس تحصیلی به دانشگاههای حسابداری و امور مالی در دانشگاههای کشور درصدد حمایت از خروجی این رشته باشند زیرا اینگونه فارغ التحصیلان را نمی‌توان مشابه یک رئیس حسابداری یا یک مدیریت حسابداری از طریق آگهی استخدام جذب نمود. بطور مثال در حاضر حاضر دوره‌های آموزشی حسابداران خبره (ACCA) و حسابداران خبره مدیریت (CIMA) و دوره‌های دکترای حسابداری و مدیریت مالی در کشور وجود دارند که نیازمند حمایت مالی بنگاههای بزرگ صنعتی نهادهای پولی و مالی و بورس در جهت بورسیه کردن فارغ التحصیلان این دوره‌ها هستند که متأسفانه این بنگاههای بزرگ کشور همیشه مشابه «آماده‌خورها» فقط دنبال افرادی که حاضر آماده باشند می‌گردند در حالی که این گونه فارغ التحصیلان ویژه را باید پرورش و تعلیم داد زیرا نوع آماده آن بندرت یافت می‌شود.متاسفانه درک درستی از جایگاه مدیریت مالی همچون سایر مقوله ها در کششور وجود ندارد بطوریکه هر دانش آموخته حسابداری یا رسته مدیریت با ۵ سال سابقه کار و یا حتی کمتر خودرا مدیر مالی می نامند و چون قادر بانجام وظایف برشمرده فوق هم نیشتند طبیعتا کارفرمایان نیز اینان را سمبل مدیر مالی مینامند و جایگاه شایسته ای برای مدیران مالی با خصوصیلا فوق در نظر نمی گیرند.

غلامحسین دوانی

عضو انجمن حسابداران مدیریت امریکا (IMA)

عضو انجمن حسابداران خبره امریکا (NYSSCPA)