سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

میرزا ابراهیم آملی مازندرانی


جنسیت: مرد
نام پدر: ملا علی ایرائی لاریجانی
تولد و وفات: (۱۲۶۲ - ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم
ملقب به ملاباشی. اهل علم و عرفان و مردی صوفی و درویش بود. در …

جنسیت: مرد
نام پدر: ملا علی ایرائی لاریجانی
تولد و وفات: (۱۲۶۲ - ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم
ملقب به ملاباشی. اهل علم و عرفان و مردی صوفی و درویش بود. در سال ۱۲۸۰ ق برای تحصیل به تهران رفت و علوم معقول و منقول را فرا گرفت. سپس به تهران رفت و علوم معقول و منقول را فرا گرفت. سپس به عرفان و تصوف روی آورد و توسط حاج میرزا عبدالکریم ملاباشی تبریزی نزد حاجی استاد غلام‌رضا شیشه‌گر رفت. بعد از آن به صفی علیشاه ارادت ورزید و در سال ۱۲۹۴ ق که منور علیشاه به تهران آمد از وی امضاء دستورالعمل گرفت. از فیض صحبت و برکت و تربیت آنان به درجات عالیه علم و عرفان رسید و با رجال و اعیان تهران آشنائی و معاشرت به‌هم رسانید ، و در خدمت به مردم کوتاهی نکرد و به همین سبب لقب ملاباشی گرفت و به تولیت کتابخانهٔ مدرسهٔ سپهسالار منصوب شد.